Ming Kurumsal İç İletişimi Tek Bir Platforma Taşıyor

Sabancı Üniversitesi Psikoloji programını 2018 yılında tamamlayan Merve Yorgancılar Işıtmak’ın girişimcilik hikayesinde insan odaklı bakış açısının önemli bir rolü var. Yaratıcı işler yapmayı ve farklı fikirleri hayata geçirmeyi kariyer planlamasının öncelikleri arasına yerleştiren Işıtmak, iş hayatına 2019 yılında endüstriyel cam işleme ve düzcam ticareti alanında faaliyet gösteren Yorglass’ta başlıyor. Bu görevinde iç iletişimin dijitalleşmesi alanında görevler üstlenmesi de Ming şirketini kurmasındaki yolu açıyor.

Ming

Mezunumuz Merve Yorgancılar Işıtmak ile girişimcilik hikayesini konuştuk.

gazeteSU: Ming uygulamanızı geliştirme sürecinizden ve girişimciliğe adım atmanızdan bahsedebilir misiniz?

Merve Yorgancılar Işıtmak - Hızla dijitalleşen dünyanın pandemiyle birlikte ivme kazanması sürecinde, şirketlerin bu yolculuklarında sadece beyaz yaka seviyesinde sınırlı kalması nedeniyle ortaya çıkan bazı ihtiyaçları gördük. Bugün hala beyaz yaka ile ilgili süreçler dijital platformlar üzerinden yürütülürken, mavi yakanın bu sürece dahil olmasında sıkıntılar yaşadığını gözlemledik. Uzaktan çalışma ortamında çalışanların hem birbiri hem de çalıştıkları kurum ile bağlarının zayıflamasını, aynı zamanda iş ve sosyal hayat dengelerinin birbirine karışmasını da önlemek istedik. Buradan hareketle mavi yakalı çalışanların da ulaşabileceği, mail adresine bile gerek olmadan telefon numaraları üzerinden üye olabilecekleri bir platform kurmayı amaçladık. Ming ile tüm bu çalışmaların firmalar içinde mavi yakaya kadar uçtan uca inmesini sağladık ve kurumları her organıyla tek bir platform çatısı altında bir araya getirdik. Örneğin, robotların (RPA) operasyonel işlerini devraldığı ve şirketlerin dijital dönüşüm konusunda yatırımlar yaptığı bu dönemde mavi yaka çalışanlarına bordrolarını hala elden veriyor olması durumu söz konusu olabiliyor. Ming de tam da bu noktada devreye giriyor. İnsan kaynaklarına yönelik birçok süreci dijitalize ederek kurum içinde herkesi kapsayan bir yapı oluşturuyor.

Tüm bunlara ek olarak B2B şirketlerin yaşadığı en büyük sıkıntının sosyal medyalarına içerik çıkarmak olduğunu da gözlemledik. En büyük ve en değerli kaynakları ise bünyesinde yer alan insan iş gücüydü. Biz de Ming sayesinde insanların platforma gönderdikleri postlarla beraber kurumun sosyal medyasını daha şeffaf bir hale getirmeyi hedefledik. Ming’i hayata geçirmemizdeki önemli bir sebep de bu oldu.

Uygulamanızın özellikleri neler? Kimler tarafından kullanılıyor?

Kurucusu olduğum iç iletişim ve çalışan performans platformu olan Ming, ortak hedef mantığını esas alarak kurum kültürünün tüm şirkete yayılmasını ve benimsenmesini hedefliyor. Her şirkete kendi bütçesine göre market yönetimi imkânı sunuyor ve böylece motivasyon bütçelerinin daha iyi yönetilmesini sağlıyor. Buna ek olarak yeni bordro modülü sayesinde bütün çalışanlar, bordrolarını Ming üzerinden alabildiği için insan kaynakları operasyonları da kolaylaşıyor. Ming; uygulama içi aksiyonlardan puan kazandırıyor, kazanılan puanları markette ödüle dönüştürüyor. Çalışanlara paylaşım ya da yorum yapma imkânı sunması kurum içi iletişimi çift yönlü hale getiriyor; bu da kurumun çalışanını daha iyi tanımasını ve analiz etmesini sağlıyor. Anketler, duyurular, iş ilanları, doğum günleri ve öneri gibi tüm çalışanları ilgilendiren konuları tek uygulama üzerinden yönetme imkânı da sunuyor. Özelleştirilebilen puan ekonomisi sayesinde çalışan sayısı ve bütçe girilerek kuruma özel sadakat sistemi oluşturuyor, market içeriklerini belirleyerek çalışanları motive edecek ödülleri eklemeyi sağlıyor. Yetişmiş iş gücü memnuniyetini artırmayı hedefleyen bu uygulama; yeni katılan çalışma arkadaşlarını daha hızlı adapte etme, şirket hedeflerine çalışanları dahil etme ve saha ya da ofis çalışanı olması fark etmeksizin tüm çalışanlar ile anlık olarak etkileşim kurma ve onları dinleme imkânlarını tek bir platformda buluşturuyor. En önemlisi de şirket içerisinde 10 kişi de çalışsa 1000 kişi de çalışsa her şirket bu platformu rahatlıkla kullanabiliyor.

Sabancı Üniversitesi mezunu olmanın girişimcilik hikayenizde etkisi var mı? Varsa, kısaca açıklayabilir misiniz?

Elbette, büyük bir etkisi var. Ming’i kurarken Sabancı Üniversitesi Psikoloji mezunu olmam beni insanların içsel ve dışsal motivasyonunu aynı anda harekete geçirebilmek adına araştırma yapmaya sürükledi. Yaptığım araştırmalar sonucunda oyunlaştırma tekniğinin bu iki motivasyonu da harekete geçirdiği sonucuna ulaştım. Böylece her iki motivasyonu da hareket ettirebileceğimiz aynı zamanda tüm çalışanları kapsayan dijital platformumuzun tohumlarını atmış olduk. Oyunlaştırmanın temellerini öğrendikten sonra kurum içerisinde ortak bir hedef mantığı yaratmak istedik. Bu kapsamda çalışanların birbirleriyle ve kurumla olan etkileşimini, motivasyonunu ve kuruma olan aidiyet duygusunu artırmayı amaçlayan Ming uygulamamızı hayata geçirdik.