Mor Sertifika Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri Verildi

SU Gender, 14 yılda 4800 öğretmen ve öğretmen adayına ulaştı. Mor Sertifika Programı, 2021 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Türkiye’den eğitim alanında dünya çapında verilen Kadın ve Kız Çocuklarının Eğitimi Ödülü’ne aday gösterildi.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından Sabancı Vakfı desteğiyle yürütülen Mor Sertifika Programı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında öğretmen ve öğretmen adaylarını ödüllendirdi. Bu yıl ilki düzenlenen ve alanında tek olan Mor Sertifika Programı Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri’nde İpek Gürkaynak Yaratıcı Pedagoji Ödülü Kayseri’den 2015 yılı Mor Sertifika Programı Öğretmen Okulu katılımcısı okul psikolojik danışmanı Selin Sengir’e, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü 2020 yılında Isparta’dan Mor Yaz Okulu’nu tamamlayan felsefe öğretmeni Büşra Bayram’a, Eşitlikçi Uygulamalar Ödülü ise İstanbul’dan 2016 Mor Sertifika Programı Öğretmen Okulu katılımcısı Türkçe öğretmeni Zeynep Alay’a verildi. Ayrıca ilkokul matematik öğretmeni Dilan Özdemir ile öğretmen adayları Fadimana Küçük ve İlke Özipek Mor Tohum Ödülü’ne layık görüldüler.

MOR SERTİFİKA PROGRAMI 4800 ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYINA ULAŞTI

Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 2007 yılında Birleşmiş Milletler Ortak Programı’nın bir parçası olarak hayata geçen ve kuruluşundan bu yana Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Mor Sertifika Programı, öğretmenlere eğitim ortamlarında ve müfredatta toplumsal cinsiyet, kapsayıcılık, çeşitlilik ve kesişimsellik konularında 14 yıldır eğitim veriyor. Öğretmen eğitimlerinin yanı sıra, Mor Dosya ekipleri tarafından üretilen yenilikçi sınıf içi materyaller ve farkındalık çalışmalarıyla eğitime toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi kazandırmayı amaçlayan proje, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nin de en eski programlarından biri konumunda.

Projede şimdiye kadar eğitimler ve yaygınlaştırma çalışmalarıyla toplam 4800 öğretmen ve öğretmen adayına ulaşıldı. 440 öğretmen ise Mor Sertifika almaya hak kazandı. Mor Sertifika alan öğretmenlerin çalışma hayatları boyunca ulaşacakları öğrenci sayıları düşünüldüğünde 10 milyona yakın öğrenci toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık kazanacak. Program kapsamında ayrıca STK eğitimleri ile 25 şehirden 100 STK temsilcisine ulaşıldı.

“CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROGRAMIMIZLA TÜRKİYE’Yİ AVRUPA’DA TEMSİL EDİYORUZ”


Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ödül töreninde yaptığı konuşmada “Toplumsal cinsiyet Sabancı Üniversitesi olarak çok önem verdiğimiz başlıklar arasında yer alıyor. Gerek Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezimiz (SU Gender) gerekse Kurumsal Yönetim Forumumuz ile kadınların toplumsal hayatta güçlendirilmesi için gerekli tüm eğitim desteğinin verilmesi için çalışıyoruz. Bununla da yetinmeyerek, bu alanda uluslararası alanda özel projelere de katkı sunuyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birini bu yıl hayata geçirdiğimiz Cinsiyet Eşitliği Eylem Planımız (CEP) oluşturuyor” dedi.   

Sabancı Üniversitesi’nin “Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı”nı Türkiye’de hayata geçiren ilk üniversiteler arasında yer aldığını belirten Yusuf Leblebici, planın AB Ufuk 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında hayata geçen GEARING-Rolesprojesinin önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydederek şöyle konuştu: “CEP’i uygulayan 6 uluslararası kurumdan biri olarak Türkiye’yi projede temsil ediyoruz. GEARING-Roles projesinin yürütücüsü konumundaki 10 uluslararası kurum arasında yer alan SU Gender, CEP’in oluşturulmasında en önemli destekçiler arasında yer alıyor.”

MOR SERTİFİKALI ÖĞRETMENLER TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAK


Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan törendeki konuşmasında şunları söyledi:  “Sabancı Vakfı olarak, 47 yıldır tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum hayaliyle çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının bu yolda en önemli yapı taşlarından biri olduğuna inanıyoruz. Mor Sertifika Programı, bu alanda desteklediğimiz en kapsamlı ve en uzun soluklu çalışmalardan biri olması sebebiyle bizim için çok değerli. Öğretmenler vasıtasıyla toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmayı amaçlayan başka benzer bir program olmaması da Mor Sertifika’yı özel kılıyor.”

Mor Sertifika Programı Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri’nde kendisi adına Yaratıcı Pedagoji Ödülü verilmesinden hem mahcubiyet hem de büyük bir onur duyduğunu ifade eden Sosyal Psikolog Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Toplumsal cinsiyet de dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığın olumlanarak karşımıza çıktığı bir toplumda yaşıyoruz. Ancak dikkatli ve duyarlı olabilirsek bunları fark edebiliriz. Mor Sertifikalı öğretmenler artık bu fark etme ve fark ettiğini yayma becerisine sahip. Bunu yaparak Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine giden yoldaki engelleri birer birer değil; beşer, onar kaldıracaklar” diye konuştu.

UNESCO KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri ile 14 yıldır devam eden Mor Sertifika Programı’nın mezunlarıyla iletişimi güçlendirmeyi, Mor Sertifikalı öğretmen ve öğretmen adaylarının okullarına geri döndüklerinde yaptıkları çalışmaları izlemeyi, birliktelik hissini güçlendirmeyi, dayanışma ve yaratıcılığa hak ettiği görünürlüğü kazandırmayı açıkladıklarını belirten SU Gender Direktörü Prof. Dr. Hülya Adak, şu açıklamada bulundu: “Mor Sertifika önce öğretmenlere sonra öğretmen adaylarına yönelik düzenlenmeye başlandı. Sürece eğitim malzemeleri tasarlama çalışmaları eklendi. Bu kapsamda Edebiyat, Beden Eğitimi, Matematik, Tarih gibi birçok alanda ders içi kullanılan malzemeler üretildi. Öğretmenlerle birlikte sürdürdüğümüz çalışmalardan esinlenerek Mor Dosyalar hazırlandı. Ayrıca okuma tiyatroları, film gösterimleri, söyleşilerle öğretmenlerin empati kurma yetilerini geliştirme; ayrımcılık ve kapsayıcılık üzerine yaptıkları çalışmaları derinleştirme yoluna gittik. Yıllar geçtikçe Mor Sertifika büyüdü, genişledi ve önce 2020’de Sabancı Vakfı tarafından bu sene de yani 2021 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Türkiye’den eğitim alanında UNESCO Paris’te dünya çapında verilen Kadın ve Kız Çocuklarının Eğitimi Ödülü’ne aday gösterildi. Bu büyük onuru sizlerle paylaşmak için de bugünü bekledik ve Mor Sertifika’nın Türkiye çapında tanınan, UNESCO Türkiye tarafından aday gösterilen bir program olmasından dolayı da gurur duyuyoruz.”

 

Konuşmaların ardından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödül Töreni, ödül kazanan öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen “Okulda Toplumsal Cinsiyet Çalışmak” konulu panelle devam etti.