Murat Germen'in Kişisel Sergisi "Sagalassos'u izlemek"

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Murat Germen’in, “Sagalassos'u izlemek” adlı sergisini 19 Temmuz - 27 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda ziyaret edebilirsiniz.

MuratGermen_Sagalassos_1

Bozlu Art Project, 19 Temmuz - 27 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sagalassos Antik Kenti yararına düzenlediği “Sagalassos’u İzlemek” başlıklı sergi dolayısıyla fotoğraf sanatçısı Murat Germen’i ağırlıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Akdeniz’in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Sagalassos’un tanınırlığını arttırmak ve arkeolojik kazı çalışmalarına maddi kaynak yaratmak amacıyla gerçekleşecek olan sergi, Bozlu Art Project’in 2019 yılında düzenlediği “Sagalassos İçin” başlıklı karma sergi projesinin devamı niteliğinde.

Bozlu Art Project ve Sagalassos Vakfı iş birliğiyle gerçekleşen proje, antik kenti ziyaret eden Murat Germen’in, Sagalassos’tan ilhamla ürettiği yeni yapıtlarını izleyici ile buluşturuyor. Çalışmalarını kent, mimarlık ve çevre odağında sürdüren şehir plancısı, akademisyen ve sanatçı Murat Germen’in 2019 yılındaki serginin ardından Sagalassos’u yeniden yorumladığı sergi, izleyiciyi zaman, mekân, insan ve mimarlık kavramları üzerine düşündürmeyi amaçlarken, arkeoloji ve çağdaş sanatı bir araya getirerek disiplinler arası bir bakış açısı sunuyor.

MuratGermen_Sagalassos_2

2019 yılında Bozlu Art Project tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenen “Sagalassos İçin” başlıklı sergi Murat Germen, Selma Gürbüz, Kazım Karakaya, Murat Morova, Seyhun Topuz, Utku Varlık ve Semih Zeki’nin katılımıyla gerçekleşmiş ve serginin geliri Sagalassos Antik Kenti’nde gerçekleşen arkeolojik kazı çalışmalarına aktarılmıştı. Bu projenin devamı niteliğindeki “Sagalassos’u İzlemek” isimli Murat Germen sergisi 19 Temmuz - 27 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izlenebilir.

Sagalassos Vakfı, Bozlu Art Project ve Murat Germen iş birliğiyle gerçekleşen proje kapsamında düzenlenen sergi satışlarından elde edilecek tüm gelir, Sagalassos Vakfı tarafından Sagalassos Antik Kenti onaylanmış arkeolojik kazı projelerini desteklemek amacıyla, Sagalassos Kazı Başkanlığı banka hesabına aktarılacaktır.

MuratGermen_Sagalassos_3

Sagalassos Hakkında

Burdur il sınırları içinde, Ağlasun ilçesinde yer alan ve günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanan yerleşimizlerine sahip olan Sagalassos, 1706 yılında Fransız gezgin Paul Lucas tarafından fark edilerek ilk defa Batı literatüründe geçmeye başlar. Toros Dağları’nın sarp yamaçlarında yer almasından dolayı en iyi korunmuş antik kentlerden biri olan Sagalassos, en parlak dönemini Roma İmparatoru Hadrian (MS 117-138) zamanında yaşar. Bu tarihlerde Pisidya eyaletinin en önemli şehri olma unvanını alır. Hadrian’ın dokunuşu ile şehrin en önemli anıtları ve sanatsal değerleri inşa edilmeye başlanır. Bu yükseliş dönemi MS 7. yüzyıla kadar devam ederve sonrasında yaşanan deprem ve veba salgınları ile şehir düşüşe geçer. 13. yüzyıla kadar şehirde yaşamın izleri sürülmekle birlikte, bu tarihten sonra yerleşim ovaya yani bugün ilçe merkezi olan Ağlasun’a kayar.

MuratGermen_Sagalassos_4

Sagalassos’ta 1990 yılından bu yana, Belçika’nın köklü üniversitelerinden biri olan Leuven Üniversitesi’nin liderliğinde yapılan kazılarda birçok değerli arke olojik eser keşfedilir. Anadolu’nun öne çıkan müzelerinden biri olan Burdur Arkeoloji Müzesi’nin envanterinin önemli bir kısmını buradan çıkarılan eserler oluşturur. Ayrıca 2009 yılında Türkiye’nin Unesco Dünya Miras Geçici Listesi girmeyi başarır.