Nihan Alp’e TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı desteği

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Nihan Alp'in projesi TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı 3501 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.


Nihan Alp’in "Lokal-global Hareket Algısının Sinirsel Temsillerinin EEG Sinyallerinde Intermodülasyon Frekansları ile Objektif bir Şekilde Ayrıştırılarak İzlenmesi" başlıklı projesinin desteklenmeye hak kazandığı TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı 3501 ile; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmek amaçlanıyor. Böylelikle bu program, 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına hizmet ediyor.

Nihan Alp’in projesinin içeriği ile ilgili verdiği bilgi şu şekilde: “Günlük hayatımızda sık kullandığımız bir yeti olan lokal-global algı süreci sinirbilim literatüründeki temel sorulardan biridir. Örneğin, okuma becerisi birçok harfi (lokal) doğru sıralamada birleştirerek bir kelimeyi (global) oluşturup algılayabilmektir. Dorsal simultanagnosia ve disleksi hastalarının okuma güçlüğünün lokal-global algı mekanizmalarındaki işlevsellik eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca otizm spektrum bozukluklarında da lokal-global algının görsel işleme sürecinin tipik olmadığı bilinmektedir. Lokal-global algının görsel işleme süreci hareketin algılanmasında da büyük önem taşır. Hareketi görme yeteneği, yer yön bulma ve kamuflajın kırılması gibi görsel olarak yönlendirilen temel davranışları desteklemesi açısından çok önemlidir. Görsel sistemin bu iki (lokal-global ve hareket algısı) temel özelliğinin birleşimi sonucunda çekirdek bir algısal olay olan lokal-global hareket algısı oluşur ki bu sayede, örneğin, karşıdan karsıya geçerken arabaların yönünü ve hızını anlayabiliriz. Bu projenin amacı; görsel sistemin en temel yapı taşlarından biri olan lokal-global hareket algısının sinirsel temsillerinin (lokal ve global hareket algısının beyin sinyallerinde zamansal takibi) birbirinden objektif (matematiksel olarak hesaplamalı, net ve tutarlı, tanımlanmış ve ölçülebilir) bir şekilde ayrıştırılarak izlenmesidir." 

Öğretim Üyemizi kutluyoruz.