Öğretim Üyelerimizin projelerine TÜBİTAK 1001 desteği

TÜBİTAK’ın 1001 programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nden 9 proje destek kazandı. TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler destekleniyor.


Desteklenen dokuz projenin toplam yaklaşık 14,2 milyon TL değerindeki bütçesi ile 3 lisans, 10 yüksek lisans, 15 doktora öğrencisi ve 3 doktora sonrası araştırmacının desteklenmesi planlanıyor.

2022 yılı 1. dönem TÜBİTAK 1001 desteği alan projelerimiz:

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden;

  • Öğretim Üyesi Kağan Kurşungöz’ün yürütücüsü olduğu “Andrews-Gordon tarzı parçalanış üreteç fonksiyonlarına yarı-insalı bir yaklaşım” başlıklı proje
  • Öğretim Üyesi Ayesha Asloob Qureshi’nin yürütücüsü olduğu “Karesiz Tekterimli İdeallerin Kuvvetlerinin Asimptotik Özellikleri” başlıklı proje
  • Öğretim Üyesi Melih Türkseven’in yürütücüsü olduğu “Yenilikçi Basınçlı Hava Tahrikli Yumuşak Harici Dirsek İskeleti Tasarımı ile Robotik Fiziksel Destek Sistemi Geliştirilmesi” başlıklı proje
  • Öğretim Üyesi Melik Yazıcı’nın yürütücüsü olduğu “Kuantum Sonrası Kriptografi Komut Seti Uzantılı Güvenli RISC-V Islemci Mimarisi” başlıklı proje
  • Öğretim Üyesi Nur Mustafaoğlu Varol’un yürütücüsü olduğu “Beyne ilaç taşımak için beyin kılcal damarlarında bulunan transitoz proteinlerinin hesaplamalı ve deneysel yöntemlerle belirlenmesi” başlıklı proje
  • Öğretim Üyesi Canan Atılgan’ın yürütücüsü olduğu “Fonksiyonel proteinlerin dinamik konformasyon uzaylarında tam navigasyon sağlayan bütünleştirici hesaplama modeli” başlıklı proje

Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi’nden;

  • Öğretim Üyesi Eren Günseli’nin yürütücüsü olduğu “İnsanlarda bellek-dikkat etkileşimleri” başlıklı proje
  • Öğretim Üyesi Mert Moral’ın yürütücüsü olduğu “Türkiye'de Duygusal ve Coğrafi Kutuplaşma ile Seçmen Davranışı İlişkisi” başlıklı proje

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden

  • Öğretim Üyesi Begüm Yarar Kaplan’ın yürütücüsü olduğu “Platin-Grubu-Metal İçermeyen (PGM-siz) Yeni Nesil Elektro-eğirme İle Üretilen Boşluklu Nanolif Esaslı PEM Yakıt Pili Elektrotlarının Geliştirilmesi” başlıklı proje

TÜBİTAK’ın 1001 programı kapsamında ayrıca Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Mohammad Sadek’in yürütücüsü olduğu “Jakobiyen Varyetelerin Burulmalı Altgrupları” başlıklı, Öğretim Üyesi Michel Lavrauw’un yürütücüsü olduğu “Sonlu alanlar üzerinde matrislerin ve tensörlerin sıra özelliklerini koruyan haritalar” başlıklı ve Öğretim Üyesi Özgür Gürbüz’ün yürütücüsü olduğu “Dron (Sensör) Ağları için Terahertz Haberleşme” başlıklı proje ile Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Berrin Yanıkoğlu’nun “Derin Öğrenme Yaklaşımı ile Osmanlıca Dokümanların Otomatik Transkripsiyonu” başlıklı projesi bir sonraki çağrı dönemini beklemeden hızlı revizyon hakkı elde etmiştir.