Öğretim Üyelerimizin projesine TÜBİTAK 1001 desteği

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyeleri Zeynep Gülru Göker ve Cenk Özbay’ın birlikte yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

GülruGöker_CenkÖzbay

Zeynep Gülru Göker ve Cenk Özbay’ın projesi, “Türkiye’de Akıllı Kent Uygulamaları ve Gençlik: Kurumlar, Söylemler ve Deneyimler” başlığını taşıyor.

Projede Türkiye’de birçok büyükşehirde karşımıza çıkan “Akıllı Kent” söylemi ve bununla bağlantılı politika ile uygulamaları bölgesel-küresel bir bağlama oturtmak ve karşılaştırmalı bir açıdan incelemek, bu örneklerin katılımcı ve kapsayıcı şehir yönetimi ilkeleri ile ilişkisini ortaya koymak ve bu kentlerde yaşayan gençlerin “Akıllı Kent” ilkesi etrafındaki dönüşümleri nasıl tecrübe ettiklerini anlamak hedefleniyor.

Projede ayrıca, neoliberal kentleşme deneyiminin yarattığı toplumsal ve mekânsal eşitsizlikleri azaltmakta ve kentsel adalet, toplumsal içerilme ve kapsanma ile katılımcılığın arttırılmasında “Akıllı Kent” ekseninde geliştirilen/geliştirilecek politika ve uygulamalarının katkısı incelenecek.

Araştırma kapsamında Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Konya’da mülakatlar ve anket çalışması yapılacak. Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir’de de ek mülakatlar gerçekleşecek. Projenin son 2 ayında Sabancı Üniversitesi’nde paydaşları bir araya getiren bir çalıştay düzenlenecek ve araştırma bulguları sunulup tartışmaya açılacak. 18 ay sürecek araştırmada 3 yüksek lisans öğrencisi araştırma asistanı / bursiyer olarak yer alacak.

Projenin önemine değinen Zeynep Gülru Göker, “Araştırmanın, Türkiye’deki birbirinden farklılık arz eden “Akıllı Kent” söylemi ve uygulamalarını kapsamlı ve karşılaştırmalı bir biçimde inceleyecek olması, “Akıllı Kent” mefhumunun 2020’ler Türkiye’sindeki kentlerde ne gibi biçimlerde ve hangi kentsel politika amaçlarıyla kullanılmakta olduğunun analizini yapacak olması açısından özgün değere sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, kentin paydaşları arasında teknolojik dönüşümün hem yaratıcısı hem de kullanıcıları olarak özel bir yere sahip olan gençlerin akıllı kent tecrübesinin ve akıllı kent olma yolunda dönüşüme dahil olma biçimlerinin araştırılması önem kazanıyor” dedi.