Öğretim Üyemiz Bekir Dızman’ın projesi TÜBİTAK 1001 desteği aldı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Bekir Dızman’ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

BekirDızman

“Kompozit Malzeme Üretiminde Enerji Verimliliğini Artırmak Ve Proses Kolaylığı Sağlamak Amacıyla Polimer-Temelli, Yenilikçi Ve Çok-Yönlü Termal Geciktirici Kürleme Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Tek-Bileşenli Epoksi Reçine Formülasyonlarında Ve Prepreglerde Kullanılması” başlığını taşıyan proje kapsamında MDBF Öğretim Üyesi Serkan Ünal araştırmacı olarak, MDBF Öğretim Üyeleri Mehmet Yıldız ve Yusuf Z. Menceloğlu ile SUNUM Araştırmacısı Hayriye Ünal danışman olarak görev alacaklar.

Projede polimer temelli, yenilikçi ve çok yönlü termal geciktirici kürleme sistemlerinin geliştirilmesi; bu sistemleri tek bileşenli epoksi reçine formülasyonlarında ve bu formülasyonlardan hazırlanan prepreglerde kullanarak kompozit malzeme üretiminde enerji verimliliğinin artırılması ve proses kolaylığının sağlanması amaçlanmaktadır. Projede geliştirilecek termal geciktirici kürleme sistemleri halihazırda kullanılan, kısa ömürlü çift bileşenli epoksi reçine formülasyonlarını tek bileşenli ve uzun ömürlü olacak şekilde değiştirecektir.

Kürleme sistemlerinin tek bileşenli epoksi reçine formülasyonlarında ve bu formülasyonlardan hazırlanacak prepreglerde kullanılması ile kompozit üretim prosesleri ve enerji verimliliğinde aşağıdaki şu iyileşmeler sağlanacaktır:

1. Kompozit üretiminde kullanılan epoksi formülasyonlarının ve önemli bir ara malzeme olan prepreglerin oda sıcaklığında stabil kalması sağlanacaktır. Bu sayede, halihazırda -18 °C’ye varan sıcaklıklarda depolanan epoksi reçine formülasyonları ve prepregler oda sıcaklığında muhafaza edilebilecektir. Bu da, prepreg üretim prosesinin daha rahat olmasını ve prepreglerin soğuk zincire gerek kalmadan depolanmasını ve nakliyesini sağlayarak proses ve enerji verimliliği sunacaktır.

2. Geliştirilecek kürleme sistemlerinin epoksi reçine içerisinde çözünecek biçimde uyarlanması ve homojen formülasyonlar oluşturması hedeflenmektedir. Bu sayede hem kürleme süreci homojen bir biçimde gerçekleşecek hem de son ürün kalitesi artacaktır.

3. Tek bileşenli epoksi formülasyonları ve prepreglerin kürlenme sıcaklıkları ayarlanabilecektir. Bu da üretimde kürleme ve proses verimliliğini artıracaktır.

4. Geliştirilecek kürleme sistemlerinin büyük ölçeklerde üretilebilmesi mümkündür. Kompozit üretim proseslerinin bütünsel maliyeti düşünüldüğünde yeni kürleme sistemleri önemli ekonomik avantajlar sağlayacaktır.

32 ay sürecek çok disiplinli projede bir doktora sonrası araştırmacı ve iki doktora öğrencisi yer alıyor. Projede akademik değeri yüksek dergilerde en az beş makale yayınlanması, bulguların ilgili ulusal ve uluslararası akademik kongrelerde en az altı bildiri ile sunulması hedeflenmektedir. Fikri mülkiyet hakları en az bir patent başvurusu ile korunacaktır. Projede elde edilen kürleme sistemleri, formülasyon ve prepregler, yeni ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile, otomotiv, havacılık, savunma uygulamalarında kullanılmak ve ticarileştirilmek üzere kompozit sektörüne sunulacaktır.

Projenin önemli bir bölümü Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-IMC) bünyesinde yer alan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde (KTMM’de) yürütülecek, bazı bölümleri ise MDBF ve SUNUM laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir.

Projenin önemine değinen Bekir Dızman, “Halihazırda yürütmekte olduğumuz başka bir TÜBİTAK 1001 projesi ve üniversitemizin desteklediği Entegrasyon Projesi’nde elde ettiğimiz sonuçların bir ürünü olarak ortaya çıkan bu proje, yenilikçi düşüncelerin olgunlaştırılması ve geliştirilmesi için bilimsel ve finansal sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu gösteren güzel bir örnektir. Yürürlükteki projelerimizin diğer bir ürünü olan patent başvurumuza benzer şekilde bu projedeki çalışmalarımızı da yeni patent başvuruları ile koruyarak üniversitemizin bu alanda öncü olmasını hedefliyoruz.” dedi.