Öğretim Üyemiz Meltem Elitaş’a Alexander-von-Humboldt Araştırma Ödülü

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Meltem Elitaş, araştırmacı Alexander Von Humboldt adına verilen, Almanya içinden ve ülke dışından bilim insanları ve araştırmacıları desteklemeyi amaçlayan Alexander Von Humboldt Vakfı’nın ödülüne layık görüldü.

Meltem Elitaş

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Meltem Elitaş, araştırmacı Alexander Von Humboldt adına verilen, Almanya içinden ve ülke dışından bilim insanları ve araştırmacıları desteklemeyi amaçlayan Alexander Von Humboldt Vakfı’nın ödülüne layık görüldü.

Alanında uzman isimlere sunulan Humboldt Research Award, bilim insanları arasında akademik iş birliği yaratmayı amaçlamaktadır. Dr. Elitaş’ı bu prestijli ödüle Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Jan Korvink aday göstermiştir. Bilim insanlarının yaşam boyu başarılını değerlendirerek ödüllendiren Alexander Von Humboldt Vakfı, ödül sahibi araştırmacıya çalışmak istediği alan ve konuda Almanya’da çalışma imkânı sunmaktadır.

Bu ödül kapsamda Dr. Elitaş Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) spektroskopisine uyumlu mikroakışkan çipler geliştirecektir. Bu çiplerin üretiminde iki fotonlu polimerizasyon tabanlı 3 boyutlu lazer yazım teknikleri kullanacaktır. Üretilen çipler bakteriyel enfeksiyonların dinamik ve karmaşık mikroekoloji ortamlarını yansıtabilecektir. Böylece, bakterilerin antibiyotik yanıtı hücrelerin doğal habitatlarında, gerçek zamanlı hem metabolomik hem de görüntü verisi olarak ölçülebilecektir. Geliştirilecek bu yöntemde hücrelerin canlılığı, fenotipik ve genetik özellikleri korunacağından ölçümler yapıldıktan sonra hücreler farklı uygulamalarda da doğrudan kullanılabilecektir. Bu çalışmada elde edilecek veriler ışığında, antibiyotik toleransı ve antibiyotik direncinin oluşum mekanizmalarının açıklanması, canlılığını koruyan ancak laboratuvar ortamında kültür edilemeyen bakterilerin laboratuvar ortamında kültür koşullarının belirlenmesi hedeflenmektedir, kısaca yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi konusunda önemli katkıların sunulması amaçlanmaktadır.