Öğretim Üyemiz Ogün Adebali’nin projesi TÜBİTAK 3501 desteği aldı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Ogün Adebali’nin yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Projesi kapsamında destek almaya hak kazandı.

Ogün_Adebali

“Filogenetik Tabanlı Yeni Bir Birlikte Evrim Algoritması ve Uygulamaları” başlığını taşıyan proje, Ogün Adebali’nin başında olduğu bir grup tarafından gerçekleştirecek. Proje kapsamında bir matematik arkaplanına sahip bir doktora sonrası araştırmacı çalışacak.

Projenin hedeflerini anlatan Ogün Adebali, “Proteinlerin işlevsel amino asitleri evrim sürecinde mutasyona geçirerek sürekli bir değişim halinde olması işlevin korunabilmesi etkileşen diğer amino asitlerin de bu değişikliği telafi edecek şekilde değişmesini gerektiriyor. Sadece doğru kombinasyona sahip etkileşen amino asit çiftleri veya çokluları evrimsel süreçlerde çevreye uyumlu olup seçilebilirken, uyumsuz çiftler evrim sürecinde eleniyorlar. Günümüze gelen amino asit dizilimleri çevresel koşullara uyumlu olanlardır. Biz bu temel biyolojik bilgiden yararlanarak proteinlerin birlikte evrimleşen amino asitlerini belirleme hedefiyle yeni bir algoritma geliştireceğiz.” dedi.

Projenin önemine de değinen Adebali, “Birlikte evrimleşen amino asitlerin hesaplamalı tahmininde isabetin artırılmasının temel bilimde ve klinikte getirileri olacaktır. Temel bilimde, protein katlanmasının anlaşılması, protein-protein etkileşimlerinin hangi arayüz ile gerçekleştiğinin belirlenmesi moleküler olayların anlaşılmasında rol oynayacaktır. Genetik hastalıkların hesaplamalı teşhisinde birlikte evrimleşen amino asitlerin değerlendirilmesi tahmin başarısını artıracak bir faktör olarak öngörülmüştür.” diye konuştu.