Öğretim Üyemiz Öznur Taştan COST exRNA-PATH Aksiyonu Yönetim Kurulu’na seçildi

Sabancı Ünivetsitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Öznur Taştan, bilim ve teknolojide Avrupa iş birliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan bir kuruluş olan COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı) exRNA-PATH Aksiyonu Yönetim Kurulu’na seçildi.

ÖznurTaştan

COST, ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş işbirliği ağlarına dahil olmalarını sağlamaktadır. MDBF Öğretim Üyesi Öznur Taştan “CA20110 - RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in pathogen control” başlıklı aksiyonunun hazırlık aşamasında proje önerisindeki ekipte ikincil sunuculardan biri olarak yer almış, aksiyon kabul edildikten sonra da aksiyonun Yürütme Kurulu üyesi olarak çalışmalara başladı. Öznur Taştan, aksiyonda aynı zamanda hibe ödül koordinatörü olarak rol olacak.

Kısaltılmış ismi exRNA-PATH başlıklı Cost aksiyonu hakkında bilgi veren Öznur Taştan şunları söyledi: “Son on yılda RNA biyolojisinde yeni buluşlardan biri, RNA'nın hücre dışında bulunabildiği ve bu hücredışı RNA’ların (exRNA) hücreler, organizmalar ve hatta farklı türler arasında bilgi iletebildiğidir. Hücre dışı RNAlerin (exRNA) hem hayvanlarda hem de bitkilerde çok sayıda bulaşıcı hastalıkla ilişkili olduğu da bulunmuş, patojenlerin de exRNAlardan yararlandığı görülmüştür. Ancak bu alanda henüz cevabı bilinmeyen birçok bilimsel soru var. ExRNA'ların hücre dışına aktarılma için nasıl seçildiği, dışarıda nasıl trafik edildiği, bir alıcıda işlevsel bir yolağa nasıl entegre oldukları ve patojenlerin bunlardan nasıl yararlandığı gibi sorularının cevaplarını henüz tam olarak bilmiyoruz. exRNA-PATH kısaltmasıyla anılan, “RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in pathogen control” başlıklı COST aksiyonu, yeni gelişen exRNA bilimsel alanını ilerletmek, hastalığı anlama ve tedavi etme potansiyelini anlamak için exRNA üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirmeyi, aralarında köprü kurup yeni hem biliminsanları hem de biliminsanları ve endüstri ile sinerjilere vesile olmayı amaçlıyor.”