Osmanlı Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyet Üzerine Uluslararası Çalıştay

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve Orient-Institut Istanbul, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi (ANAMED) işbirliği ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Stiftung Mercator Girişimi desteğiyle Osmanlı ve Türkiye Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyet  (Mapping Gender in the Near East) üzerine uluslararası çalıştay düzenleyecek.

9-10 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek çalıştay, Osmanlı dönemi ve modern Türkiye’deki kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet konularına odaklanan farklı ülkelerden akademisyen ve araştırmacıları buluşturacak.

Türkiye’de ve yakın bölgede yürütülen toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili duyulan ortak kurumsal yapılanma ihtiyacının karşılanabilmesi için çalıştayın iyi bir tartışma platformu sunacağını belirten Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) Direktörü Hülya Adak, “Osmanlı dönemi ve modern Türkiye’deki toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine uzmanlaşmış çok sayıda iyi akademisyen olmasına rağmen, bu araştırmacılar arasında paylaşıma imkan veren akademik platform sayısı çok az. Bu hafta gerçekleştireceğimiz çok ortaklı, uluslararası çevrimiçi konferansta, hem araştırma konularımızı birlikte tartışacak hem Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye’de üniversitelerdeki Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları merkezlerinin olası işbirlikleri üzerine konuşacağız. Konferanstan sonra üç dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca) yapacağımız yayınlarda, konferans sunumları, tartışmaları ve pandemi dönemi ortak yol haritamız yer alacak. Çalıştay esnasında dört ayrı panelde beşeri ve sosyal bilimler ile hukuk disiplinlerine vurgu olacak“ açıklamasında bulundu.

Sabancı Üniversitesi’nin yanı sıra Oxford, Stanford, Yale, Chicago, Cambridge, Atina,  Freie Universitaet Berlin (FUB), Boğaziçi gibi farklı üniversitelerden katılımcıları ağırlayacak çalıştayda dört panel düzenlenecek.

Çalıştay programına https://www.mappinggenderneareast.org/ websitesinden ulaşabilirsiniz.