Pandeminin Toplumsal Cinsiyet Üzerindeki Etkileri Ele Alındı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender), 20 Şubat 2021, Cumartesi günü düzenlediği panel ile pandemi ve toplumsal cinsiyet ilişkisini farklı alanlarda çalışan sivil toplum temsilcileriyle birlikte tartışmaya açtı.

“COVID-19 Pandemisinin Birinci Senesinde Toplumsal Cinsiyet Üzerine Konuşmak” adıyla düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan SU Gender Direktörü Hülya Adak, yakın zaman önce yayınladıkları “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İzleme Raporu”nun ortaya çıkış amacını aktararak bu dönemde cinsiyete dayalı şiddet ve eşitsizliklerin arttığına vurgu yaptı.

Panele katılan SU Gender Asistanları Aslı Aygüneş ve Oğuz Can Ok ise kaleme aldıkları İzleme Raporu’nun hazırlanması sürecinde yürütülen çalışmaları aktarırken, raporda yer verilen araştırmaların detaylarını ilgili paydaşlarla değerlendirebilmek amacıyla panelin düzenlendiğini belirtti.

Panelin diğer konuşmacıları arasında Türkiye Körler Federasyonu’ndan Coşkun Gök ve Şule Sepin, Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nden Damla Eroğlu ve Hilal Gençay, Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar/KEFA ile Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği/CEİD’den Emel Memiş, KAMER Vakfı’ndan Rojda Zaman, İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu ile Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi’nden Suzan Saner, LGBTİ+ Derneği’nden Barış Azar, KAOS-GL Derneği’nden Yıldız Tar, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan Sosyal Politikalar Koordinatörü Zelal Yalçın yer aldı. Konuşmacılar pandemi ve toplumsal cinsiyet ilişkisini kadına yönelik şiddet, engellilik, sağlık ve eğitime erişim, LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılıklar, kadın emeği ve istihdamı gibi konuları farklı açılardan değerlendirdiler. Aynı zamanda konuşmacılar pandemi sürecinde yürütülen raporlama ve savunuculuk çalışmalarını aktarırken, önümüzdeki dönemde yürütülmesi beklenen çalışmalara dair önerilerini de paylaştı.