Profesyonel Yüksek Lisans Programları

Sabancı Üniversitesi Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2023-2024 Akademik Dönemi’nde öğrenci kabul etmeye başlayacak.

Pazarlama Yüksek Lisans Programı

Sabancı Üniversitesi Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Zeynep Aydın Gökgöz ile pazarlama dünyasındaki gelişmeleri ve Sabancı Üniversitesi’nin yeni yüksek lisans programının profesyonellere kazandıracaklarını konuştuk.

Pazarlamanın evrimini kısaca özetleyebilir misiniz? Bu alanda profesyonellerden beklenen yetkinlik ve beceriler ne yönde değişti?

Pazarlamanın evrimi; üretim dönemi, satış dönemi, pazarlama departmanı dönemi, ilişki dönemi ve günümüze baktığımızda da veri ve teknolojiye odaklanan dijital dönem olarak ana başlıklara ayrılabilir.

İlk zamanlarda, ana odak noktası mal üretimi ve verimliliğin artırılması iken, satış ve reklam ikincil konulardı. Zamanla, pazarlamanın rolünün büyüdüğünü ve daha özel hale geldiğini gözlemledik. Pazarlama biliminin gelişimine paralel olarak, odak noktası müşterilerle ilişkiler kurmaya ve onların ihtiyaç ve tercihlerini anlamaya yöneldi.

Günümüzde ise teknoloji alt yapısındaki hızlı gelişim ve müşterilerin günlük hayatındaki dijital dönüşümden güç alan dijital pazarlama, karar verme süreçlerini yönlendirme gücüne sahip veri analitiği kullanımına güçlü bir vurgu yaparak hızla büyüyor ve önemini perçinliyor. Değişim yolculuğuna devam eden pazarlama dünyasında, pazarlama profesyonellerinden beklenen yetkinlikler ve beceriler de önemli ölçüde değişiyor. Pazarlamacıların; artık veri analizi, dijital pazarlama, içerik oluşturma ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi alanlarda beceri sahibi olması beklenirken ayrıca, müşterilere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak için pazarlama otomasyonu ve yazılımı gibi yararlı ve yeni teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilmeleri gerekiyor.

Özellikle Türkiye'de pazarlama alanında ne tür yetkinliklere ihtiyaçlar hızla artıyor? Türkiye'yi, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırdığınızda ne gibi benzerlik ve farklılıklar görüyorsunuz?

Türkiye'de, dijital pazarlama ve veri analizi konusunda yetenekli pazarlama profesyonellerine artan bir talep gözlemliyoruz. E-ticaretin yükselişi ve sosyal medyanın müşterilere ulaşmadaki öneminin artmasıyla birlikte dijital pazarlama, birçok işletme için önemli bir odak alanı haline geldi. Sonuç olarak, arama motoru optimizasyonu (SEO), tıklama başına ödeme reklamcılığı (PPC) ve sosyal medya pazarlaması gibi alanlarda deneyime sahip profesyoneller yüksek talep görüyor.

Veri analizi açısından, karar vermeyi yönlendirmek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için verileri kullanmanın önemi hızla artıyor. Veri görselleştirme, müşteri segmentasyonu ve tahmine dayalı analitik gibi alanlarda becerilere sahip profesyoneller giderek daha fazla rağbet görüyor.

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye’nin pazarlama yetkinlikleri ve becerileri açısından bu değişimlere hızla ayak uydurduğunu söyleyebiliriz. Fakat yine de bazı farklılıklardan bahsetmek mümkün. Örnek olarak, Türkiye'de teknolojiye ve veriye dayalı pazarlamaya yatırımın yeni yeni artış gösterdiğini görüyoruz. Bu da pazarlamacıların kaynaklarının en verimli şekilde kullanımının öneminin altını çiziyor. Ek olarak, veri gizliliği ve pazarlama uygulamalarına ilişkin Türkiye'deki düzenlemeleri yakından takip edip buna göre hareket etmenin önemini de vurgulamak gerekiyor.

Genel olarak, Türkiye ile gelişmiş ülkeler arasındaki benzerlikler, veriye dayalı pazarlamaya ve müşterilere ulaşma ve onlarla etkileşim kurmada teknolojinin etkin kullanımı olarak özetlenebilir.

Yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük verinin dünyasında profesyonelleri neler bekliyor? Profesyoneller kendilerini gelecekte nelere hazırlamalı? 

Yapay zeka (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve büyük verilerin entegrasyonunun, pazarlamanın geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasını bekliyoruz. AI ve IoT, pazarlamacılara müşteri davranışları ve tercihleri hakkında zengin veriler ve içgörüler sağlarken, büyük veri analizleri bu bilgileri anlamlandırmalarına olanak tanıyacak.

Geleceğe hazırlanmak için, pazarlama profesyonellerinin büyük veri yönetimi ve analizi, dijital pazarlama, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi alanlarda yeni yetkinlikler geliştirmesi gerekecek. Veri yönetimi ve analizi pazarlamacıların karar verme süreçlerini yönlendirmek için büyük ölçekli veri setlerini etkili bir şekilde yönetebilmeleri ve analiz edebilmelerini sağlarken, dijital pazarlama dijital kanalların ve platformların sürekli büyümesiyle pazarlamacıların SEO, PPC, sosyal medya pazarlaması gibi alanlarda yetkinliklerinin önemini öne çıkaracaktır. Son olarak, yapay zeka ve makine öğrenimi, yapay zekanın her alanda olduğu gibi pazarlama alanında da daha da entegre hale gelmesiyle, profesyonellerin müşteri katılımını iyileştirmek ve daha iyi sonuçlar elde etmek gibi alanlarda bu teknolojilerden faydalanmaları daha etkin karar verme süreçlerini mümkün kılacak.

Sabancı Üniversitesi Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı katılımcılarına neler sunacak? Kimler bu programa katılmalı?

Sabancı Üniversitesi Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı katılımcılarına pazarlama alanının temellerini oluşturan tüketici davranışı, segmentasyon, hedefleme, konumlandırma, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım, promosyon, iletişim ve markalaşma gibi temel işletme yönetimi gibi konuları sunmasının yanı sıra; pazarlama alanının da çehresini değiştiren dijital pazarlama, büyük veri, yapay zeka gibi kuvvetleri de resme katarak bütünleşik bir bakış açısı sunacak. Dolayısıyla müşteriyi odak noktasında tutmaya devam ederken, günümüz teknolojilerini etkin bir şekilde kullanılarak dijital pazarlama ve güncellenen tekniklerle pazar analizi ve pazarlama stratejileri yapmakla ilgilenen herkes pazarlama programına katılabilir.

Sabancı Üniversitesi Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ön başvuru tarihi 9 Haziran 2023. Detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.