RESISTIRE Son Konferansı: Krizlerle Yaratıcı Mücadelenin Daha İyi Hikayeleri

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nin (SU Gender) partner kuruluş olarak yer aldığı, 9 ülkeden 10 kurumun yer aldığı konsorsiyum tarafından yürütülen RESISTIRE (Salgınlarla Ortak, Yaratıcı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Stratejilerle Baş Etme) projesinin kapanış konferansı 22 Eylül, Cuma günü Sabancı Müzesi SEED'de hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Resistire

“Krizlerle Yaratıcı Mücadelenin Daha İyi Hikayeleri” başlığında gerçekleşecek konferansta RESISTIRÉ bulgularının paylaşılmasının ardından proje kapsamında geliştirilen iki politika metnine odaklanacak. Bu politika metinleri:

Crisis as a Continuum: Learning from an Inclusive Feminist Crisis Response RESISTIRÉ Factsheet 18 / Krizlerin Devamlılığı: Kapsayıcı Feminist Mücadeleden Dersler RESISTIRÉ Politika Metni 18 

Transformative Funding Schemes: A Pathway for Creative and Effective Crisis Response RESISTIRÉ Factsheet 19 / Dönüştürücü Fon Desteği: Krizlerle Yaratıcı ve Etkili Mücadele için Bir Yol Haritası RESISTIRÉ Politika Metni 19

Türkçe-İngilizce çeviri desteğinin sağlanacağı konferansa çevrimiçi katılım için buraya tıklayabilirsiniz.

 

KONFERANS PROGRAMI

Oturum I

Krizlerle Yaratıcı Mücadele: RESISTIRÉ Bulguları

13.00 – 14.15

Moderatör: Marina Cacace (Knowledge and Innovation)

Alain Denis (Yellow Window)

RESISTIRÉ’nin Yaratıcı Metodolojisi

Sofia Strid (Göteborg Üniversitesi)

RESISTIRÉ Bulguları ve Kayda Değer Etki Alanları

Pınar Ensari, Elena Ghidoni, Nazlı Türker

RESISTIRÉ Anlatılar Kitabı: (Better) Stories from the Pandemic / Pandeminin (Daha) İyi Hikayeleri

Oğulcan Yediveren (SPoD – Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği)

Anket Metodolojisi Kullanan Araştırmacılar için LGBTQIA+ Kapsayıcılık El Kitabı

Oturum II

Kriz ve Dayanışma: Pandemi ve Deprem Çalışmaları Bağlamında Türkiye’deki Feminist ve LGBTQI+ Mücadeleden Dersler

14.30 – 16.30

Moderatör: Ayşe Gül Altınay (Sabancı Üniversitesi)

Sunum: RESISTIRÉ politika metinleri (Agnieszka Kolasińska, ISAS)

Sunum: RESISTIRÉ Politika Metni 18: “Krizlerin Devamlılığı: Kapsayıcı Feminist Mücadeleden Dersler” (Ayşe Gül Altınay)

Yuvarlak Masa:

Gülşah Şeydaoğlu (Kadın Koalisyonu)

Nebahat Akkoç (KAMER – Kadın Merkezi Vakfı)

Sevgi Uçan Çubukçu (EŞİK – Eşitlik için Kadın Platformu)

Havva Kafes (17 Mayıs Derneği)

Aysel Fidan (BAKAD – Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği)

Oturum III

Dönüştürücü Fon Desteği: Krizlerle Yaratıcı ve Etkili Mücadele için Bir Yol Haritası

17.00 – 19.00

Moderatörler: Alain Denis (Yellow Window) ve Hülya Adak (Sabancı Üniversitesi)

Sunum: RESISTIRÉ Politika Metni 19: “Dönüştürücü Fon Desteği: Krizlerle Yaratıcı ve Etkili Mücadele için Bir Yol Haritası” (Ayşe Gül Altınay, Pınar Ensari, Nazlı Türker)

Yuvarlak Masa:

Bethan Cansfield (Sigrid Rausing Trust)

Magda Pocheć (FemFund Polonya)

Mieke Verloo (Flax Vakfı)

Gülseren Onanç (SES – Eşitlik ve Dayanışma Derneği)

Nevgül Bilsel Safkan (Sabancı Vakfı)

RESISTIRÉ Konsorsiyumu

 

Resistire partner

RESISTIRÉ Projesi Avrupa Birliği Ufuk 2020 araştırma ve inovasyon programı çerçevesinde desteklenmiştir. Sözleşme no.101015990