Sabancı Üniversitesi projelerine TÜBİTAK 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı desteği

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) - 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) ile Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) bünyesinde sunulan iki proje desteklenmeye hak kazandı. 

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı, Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk 2020 Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında AB Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kurallarına göre yürütülmektedir. Program kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri ve ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi için destek verilmektedir. 

 Destek alan projeler:

  • MDBF TÜBİTAK Destekli Doktora Sonrası Araştırmacısı Mohammad Farhadian’ın proje yürütücüsü, MDBF Öğretim Üyesi Christopher Mayack'ın danışman olduğu ''An Integrative analysis of mRNAs, lncRNAs, amd miRNAs based on weighted gene co-expression network analysis and variant calling involved Turkish honey bees under Varroa mite and disease resistance'' başlıklı proje
  • Araştırmacı Yahya Nurgat’ın proje yürütücüsü, SSBF Öğretim Üyesi Abdurrahman Atçıl’ın danışman olduğu “Rebuilding the House of God: sacrality, law, and power in Ottoman Mecca, c. 931-1039 (1524-1640)” başlıklı proje