Sabancı Üniversitesi projelerine TÜBİTAK – Güney Kore ikili işbirliği desteği

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyelerinin projeleri TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) İkili İşbirliği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Söz konusu projelerden biri, Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Cem Güneri’nin araştırmacı olduğu, bir diğeri ise MDBF Öğretim Üyesi Erhan Budak'ın yürütücü olduğu çalışma.

Cem Güneri’nin araştırmacı olduğu "Kodlama Teorisi ve Uygulamaları Üzerine Araştırma" başlıklı proje kapsamında haberleşmenin matematiksel olarak temel kavramlarından olan kodlar üzerine çalışılacak. Duali ile kesişimi maksimal (eş dual) ve minimal (bütünleyici dual) olan kodların yanı sıra arada kolan kod tipleri ana çalışma konularını oluşturacak. Projede ayrıca bu tip yapıların kuantum hata düzeltme kodları, klasik ve kod-tabanlı kriptografi gibi alanlardaki uygulamaları üzerine de sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. 

İki yıl sürecek projenin ekibinde Türkiye'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Ferruh Özbudak yürütücü ve Sabancı Üniversitesi’nden Cem Güneri araştırmacı, Güney Kore'den ise Sogang University’den Jon-Lark Kim yürütücü, ve Whan-Hyuk Choi araştırmacı olarak yer alıyor.

Erhan Budak’ın yürütücü olduğu "Yüksek Hızlı Freze İş Millerinin En İyi Tasarımı Için Bütünleşik Bir Yaklaşım" başlıklı projenin konusu yüksek hızlı millerin modelleme, analiz ve deneysel çalışmalara dayanan en iyi tasarım yöntemlerinin geliştirilmesi olarak ifade ediliyor. Yüksek hızlarda dönen miller enerji sistemlerinden medikal cihazlara, uçak motorlarından üretim makinalarına kadar değişik  uygulamalarda kullanılıyor. Bu projede hedeflenen, üretim sanayiinde yaygın olarak kullanılan yüksek hızlı işleme merkezlerinin iş millerinin en iyi tasarımı için yöntemlerin geliştirilmesi. Çok yüksek dönme hızları nedeniyle, dinamik performans ve termal deformasyonlar bu sistemler için kritik faktörler. Yüksek hızlı imalat için iş millerinde gerekli dinamik rijitilik ve yüksek hassasiyet için ise termal stabilite gerekli. Yeterli dinamik rijitliğin sağlanmadığı durumlarda titreşimlerden kaynaklanan sorunlar üretim kalitesini düşürmekle beraber milin kendisine ve tezgaha da zarar vermekte. Yüksek hızda dönme sonucunda ortaya çıkan aşırı ısı nedeniyle oluşan termal deformasyonlar ise boyutsal kalite sorunlarına neden oluyor. Dolayısı ile projede yüksek hızlı iş millerinin hem termal hem de dinamik yönleri, yatakların, soğutma sisteminin, rotor geometrisinin vb. etkileri dikkate alınarak analitik ve sayısal yöntemlerle incelenecek. İş milinin optimum tasarımında kullanılacak olan bu yöntemler deneysel olarak doğrulanacak. Bu amaçla, en iyi tasarıma dayanan yüksek hızlı bir iş mili üretilecek ve gelişmiş özellikleri değişik yönlerden gösterilecek.

Projeden akademik çıktılara ek olarak havacılık, uzay, enerji, medikal vb. sektörler için stratejik öneme sahip yüksek hızlı iş milllerinin tasarımı, üretimi ve yüksek performansta kullanımı üzerine bilgi birikimi ve altyapı oluşturulması da amaçlanıyor. Kumoh Ulusal Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. S. W. Hong ve ekibi ile koordineli olarak yürütülecek olan projede, MDBF’den Emre Özlü de araştırmacı olarak görev alacak. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencileri de değişik iş paketlerinde proje kapsamında çalışacak.