Sabancı Üniversitesi’nin 10 projesine TÜBİTAK ARDEB 1001 desteği

Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırmacılarının 10 projesi, TÜBİTAK ARDEB 2021 yılı 2. dönem "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK ARDEB 2021 yılı 2. dönem "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenen projeler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Yarı Zamanlı Araştırmacısı Ali Koşar’ın yürütücüsü olduğu ve Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Tam Zamanlı 2 araştırmacısının ve 1 Teknik Uzmanının araştırmacı olarak görev aldığı “Küçük Ölçek Hidrodinamik Kavitasyonla Enerji Hasatlama ve Yeni Nesil Mikro Akışkan Enerji Hasatlama Cihazların Geliştirilmesi” başlıklı projesi,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doktora Sonrası Araştırmacısı ve Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Yarı Zamanlı Araştırmacısı *Araz Sheibani Aghdam’ın yürütücüsü olduğu “Hidrodinamik Kavitasyon Mikroakışkan Sistem ve Co2-Filik Elektrodokunmuş Nanoliflerle Donatılmış Yüksek Performanslı Ayırma Cihazı ile Enerji Verimli Co2 Yakalama” başlıklı projesi,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Yarı Zamanlı Araştırmacısı *Bahattin Koç’un yürütücüsü olduğu “Yenilikçi 3B Hibrit Biyobasım Yöntemi ile Kıl Folikülü Gelişimini Destekleyen Deri Eşleniği Üretimi” başlıklı projesi,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ezgi Karabulut Türkseven’in yürütücüsü olduğu “Paket Fiyatlandırma Problemine Ürün Değerlemelerini Öğrenen Makine Öğrenme Uygulamaları” başlıklı projesi,

Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-IMC) Araştırmacısı Hatice Sinem Şaş Çaycı’nın yürütücüsü olduğu “Yeni Nesil Termoplastik Uzay ve Havacılık Kompozitlerinin Otomatik Fiber Serme Prosesi ile Üretimi: Yerinde Konsolidasyon ile Kompozit 4.0'a Doğru” başlıklı projesi,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Özkan’ın yürütücüsü olduğu “Kullanışlı ve Yüksek Performanslı Beyin-Bilgisayar Arayüzleri İçin Gözetimsiz Derin Öğrenme ve Yenilikçi Bir Video Hedef İşaretleme ve Takip Uygulaması” başlıklı projesi,

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Junko Kanero’nun yürütücüsü olduğu “Robotlara ve Diğer Gruplara Yönelik Tutumların Geliştirilmesi: İnsanRobot Etkileşiminin Gruplararası Temas Açısından İncelenmesi” başlıklı projesi,

Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Araştırmacısı *Morteza Ghorbani’nin yürütücüsü olduğu “Çip Üstü Pıhtı Modeli Kullanarak Hidrodinamik Kavitasyonla İndüklenen Trombolizin Deneysel ve Sayısal Çalışması ve Hidrodinamik Kavitasyon Destekli Kateter Yönlendirmeli Tromboliz Cihazı Prototiplenmesi” başlıklı projesi,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Nur Mustafaoğlu Varol’un yürütücüsü olduğu “Kan-Beyin Bariyerinden Geçebilen Peptit Sekanslarının En Gelişmiş 3D In Vitro Organ Çip Modelleri Kullanılarak Seçilmesi ve NanoTaşıyıcı Sistemler ile Entegrasyonu” başlıklı projesi,

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Özge Kemahlıoğlu Bayer’in yürütücüsü olduğu “Seçmen Beklentilerinin Güncellenmesinde Bilginin Rolü” başlıklı projesi.

*MDBF Öğretim Üyesi Bahattin Koç, MDBF Doktora Sonrası Araştırmacısı Araz Sheibani Aghdam ve SUNUM Araştırmacısı Morteza Ghorbani’nin yürütücülüğündeki projeler Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı, TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesindeki artış, Yeşil Mutabakata Uyum kapsamındaki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler, Ufuk 2020 Programı kapsamında doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak, çok disiplinli/disiplinler arası projeler, proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite iş birliği ve proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi iş birliği gibi kriterler TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde ek puan verilerek dikkate alınmıştır.