Sabancı Üniversitesi’nin 4 Projesine TÜBİTAK 1505 Desteği

Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin yürütücülüğündeki 4 farklı proje, TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Sabancı Üniversitesi kampüs

MDBF Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Menceloğlu’nun “Otomotiv İç Mekânında Kullanılacak Geri Dönüştürülmüş ve Biyo-Bazlı Odun-Plastik Kompozitlerdeki İstenmeyen Koku Emisyonlarının Azaltılması” ve “EPDM Atıklarının Yeniden Kullanımı ile Darbe Mukavemeti İyileştirilmiş, Rekabetçi, Sürdürülebilir, Biyobozunur Malzeme Geliştirilmesi” başlıklı 2 projesi,

MDBF Öğretim Üyesi Hüveyda Başağa’nın “Patentli Mikro Parçacık Kuersetin İçeren Antioksidan Etkili Krem Geliştirilmesi” başlıklı projesi,

MDBF Öğretim Üyesi Bekir Dızman’ın “Ahşap Bazlı Panellerin Formaldehit Emisyonunun Azaltılması ve Su Dayanımının Arttırılması Amacıyla Panellerde Yapıştırıcı Olarak Kullanılan UF ve MUF Reçinelerin Modifikasyonu” başlıklı projesi destek aldı.