Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü Susan Michie'nin

Bu yıl “Korona Sonrası Dünya ve Türkiye: Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri” temasında 16.’sı gerçekleştirilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü, bu alana uluslararası düzeyde önemli katkılar sunmuş University College London Davranışsal Değişim Merkezi Direktörü Profesör Susan Michie'ye verildi. 

İngiltere Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler Akademileri üyesi olan Profesör Michie, University College London’da Sağlık Psikolojisi alanında araştırmalar yürütmekte ve Davranış Değişimi Araştırmaları Merkezi’nin direktörlüğünün yanında, çok sayıda araştırma kurumunda eş-yönetici, bilimsel kurul üyeliği ve danışmalık görevlerinde bulunuyor. COVID-19’a karşı verilen mücadelede ön saflarda yer alan Profesör Michie, İngiltere Davranış Bilimleri Salgın (COVID-19) Bilim Kurulu (SAGE), Lancet COVID-19 Komisyonu, DSÖ Davranışsal Öngörüler ve Bilimler Teknik Kurulu üyeliklerini ve Sosyal Bilimler Akademisi “Halkın Sağlığı Projesi” çalışma grubu başkanlığını yürütüyor.

Profesör Michie’nin bilimsel araştırmaları sağlık ve çevrenin korunması için gerekli sürdürülebilir davranış değişimine odaklanıyor. Bu alanda özgün kuramlar ve davranış değişimine yönelik kanıt temelli müdahale programları geliştirdi. Tıp, çevre mühendisliği, bilgisayar ve bilişim bilimleriyle disiplinlerarası işbirliği içinde, özellikle makine öğrenmesi ve yapay zeka uygulamalarını da etkin şekilde kullanarak, yürüttüğü projeler ve geliştirdiği programlar çok sayıda alanda uygulamaya geçirdi.

İnsan Davranışı Değişimi ve Sürdürülebilirlik ve Sağlık için Karmaşık Sistemler adlı davranış değişimi alanındaki en kapsamlı iki projenin yürütücüsü konumunda. 500’den fazla bilimsel makalesi ve çok sayıda kitabı bulunan Profesör Michie’nin “Davranış Değişimi Çarkı: Müdahale Programları Planlama Rehberi” (Behaviour Change Wheel: A Guide to Designing Interventions) başlıklı kitabı alanının başucu yapıtları arasında yer alıyor.

Bilimsel çalışmaları Korona sırası ve sonrasındaki yaşama uyum sağlamak için geliştirilmesi gereken halk sağlığı programları ve psikolojik sağlık konusundaki kamu politikaları için zengin bir kaynak oluşturuyor. Sadece davranış değişimi modellerinin uygulamaya geçirilmesi konusunda değil; aynı zamanda, toplumsal eşitsizliklere karşı duyarlılığı ve COVID-19’un sosyal ve psikolojik etkisini politikacılara ve kamuya aktarmadaki öncülüğü ile de Profesör Michie, sosyal bilimciler için rol model konumunda. Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.