Sanat eserleri geleceğe nasıl taşınacak?

Sabancı Üniversitesi’nin kamu ve özel sektör yöneticilerini bilim ve teknoloji ile buluşturmak üzere düzenlediği “Teknolojinin Gücüyle Geleceğe” Webinar Serisi’nin sonuncusu “Teknoloji, Bilgisayar ve Sanat” başlığı altında gerçekleşti.

Türkiye’nin yüksek öğretimi odağına alan, topluma fayda sağlayan, öncü ve lider uluslararası araştırma üniversitesi Sabancı Üniversitesi’nin, bilim ve teknoloji alanındaki bilgi ve deneyimlerini kamu ve iş dünyası ile paylaşmak üzere gerçekleştirdiği webinar serisinin sonuncusu gerçekleşti.

Webinarda; Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Cemal Yılmaz, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Selçuk Artut ve Sakıp Sabancı Müzesi Arşiv ve Araştırma Alanı Sorumlusu Osman Serhat Karaman “Teknoloji, Bilgisayarlar ve Sanat” konusunda proje, görüş ve öngörülerini aktardı.

“Teknolojik Sanat Eserlerini neden ve nasıl korumalıyız?”, “Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunmasında nasıl bir rol oynayabilir?”, “Hızla gelişen teknolojik gelişmeler karşısında teknolojik sanat eserlerinin kullandığı teknolojilerin güncellenmesi, eserlerin orijinalliğini ve tarihselliğini ortadan kaldırır mı?”, “Teknolojik Sanat Eserlerinin korunmasında sanatçının başlıca sorumlulukları neler olmalıdır?”, “Etik kıstaslar nedir?” soruları masaya yatırıldı ve cevaplandı.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Selçuk Artut sanatın nasıl bir evrime uğradığı, sanat ve sanatçının ne demek olduğu, gündemimizde neden teknolojik sanat diye bir kavramın olduğu konularına değindi. Artut içinde teknoloji barındıran tüm bileşenlerde olduğu gibi, günümüz sanatında da eserlerin geleceğe taşınması açısından çeşitli sorunlar olduğunun altını çizdi.  

Sakıp Sabancı Müzesi Arşiv ve Araştırma Alanı Sorumlusu Osman Serhat Karaman yeni medya sanatını korumak konusunu irdeledi. Teknolojik sanatın sürekli değişen teknolojiler karşısında oldukça kırılgan olduğunu ve bu kırılganlığın teknolojik sanat eserlerinin uzun süreli korunmasını oldukça zorlu bir mesele haline getirdiğini belirtti. Karaman teknolojik sanat eserlerinin korunmasında dokümantasyonun çok önemli olduğunu ve bu dokümantasyonun sanatçı röportajlarıyla birlikte yapılması gerektiğini; bilimle, özellikle Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği ile daha fazla iş birliğinde olmanın zorunluluğunu savundu. 

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Cemal Yılmaz ise yazılım temelli dijital sanatın korunması sorununu yazılım mühendisliği ve yazılım bağlantılı teknolojiler açısından ele aldı. Günümüz genel amaçlı bilgisayar platformlarında bulunan yazılım ve donanım kümeleri hakkında bilgi veren Yılmaz, yazılım bağlantılı sanatın korunmasına ilişkin teknik sorunların kaynaklarını irdeledi. Dijital sanatın uzun süreli korunması olasılığını artırabilecek önerilerde bulundu.

Yayın kaydını aşağıdan izleyebilirsiniz.