“Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı” Sergisi Ziyarete Açıldı

Sabancı Holding desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM)  devam eden “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisine paralel olarak ŞehzadeAbdülmecid Efendi ve Hat Sanatısergisi, SSM’nin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu sergi salonlarında ziyarete açıldı.

Abdülmecid Efendi Hat Sergisi

Ressamlığıyla tanınan ancak müzik ve hat sanatıyla da ilgilenen; sarayda dış dünyaya kapalı olarak yaşamak zorunda olduğu dönemde Saray koleksiyonlarındaki ünlü hattatların levhalarından kopyalar yaparak güzel yazı yazmayı kendi kendine öğrenen Abdülmecid Efendi, resmettiği pek çok tabloda hat levhalarına da yer veriyor.“Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı” sergisi, Şehzade Abdülmecid Efendi’nin büyükbabası, amcası, babası ve kuzeni olan sultanlar II. Mahmud (h. 1808-39), Sultan Abdülmecid (h. 1839-61), Sultan Abdülaziz (h. 1861-76) ve Sultan II. Abdülhamid’in (h. 1876-1909) eserlerine odaklanıyor. Sergi, II. Mahmud’un yazı hocaları Kebecizade Mehmed Vasfî’nin (ö. 1831) ve Mustafa Râkım’ın (ö. 1826) eserlerini, hattat sultanların hat levhaları ve kıt’aları ile güzel yazı örneklerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sakıp Sabancı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ve özel koleksiyonlardan seçilmiş eserlerin yer aldığı “Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı” sergisi, 30 Haziran 2022’ye kadar ziyaret edilebilir.

Abdülmecid Efendi Hat Sergisi_1

Eser Bilgileri

Zer-endûd levha

Celi sülüs hat

Sultan II. Mahmud (h. 1808-1839)

“Başarım ancak Allah’tandır” (Hud suresi: 88)

SSM 130-0109