SSBF Öğretim Üyelerine TÜBİTAK 1001 Desteği

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyeleri Özge Kemahlıoğlu ile Junko Kanero ve Çiğdem Bağcı'nın projeleri TÜBİTAK ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

ssbf_öğretim_üyeleri_Tübitak1001

Junko Kanero ve Çiğdem Bağcı'nın projesi “Robotlara ve Diğer Gruplara Yönelik Tutumların Geliştirilmesi: İnsan - Robot Etkileşiminin Gruplararası Temas Açısından İncelenmesi” başlığını taşıyor. Bu proje, çocukların ve yetişkinlerin sosyal robotlarla nasıl etkileşime girdiğini ve onlar hakkında nasıl düşündüklerini araştıran bir dizi deneysel çalışmadan oluşuyor. Gruplararası Temas Teorisini (Allport, 1954; Pettigrew, 1997) kavramsal bir çerçeve olarak kullanarak, bir robotla yüz yüze temasın psikolojik sonuçları ampirik olarak incelenecek. Proje, kontrollü ortamlarda çok çeşitli popülasyonları ve önlemleri test ederek konuyla ilgili kapsamlı bir resim sunmayı amaçlıyor.

Özge Kemahlıoğlu'nun projesi ise “Seçmen Beklentilerinin Güncellenmesinde Bilginin Rolü” başlığını taşıyor. Seçimlerde oy verme davranışı incelenirken geriye ve ileriye dönük değerlendirme olarak bir analitik ayrıma gidilmiştir. Seçmenlerin kararlarını verirken hükümetin performansını gözden geçirdikleri (geriye dönük değerlendirme) ve seçim sonrası alternatif hükümetlerin politikalarından beklentilerini kıyasladıkları (ileriye dönük değerlendirme) düşünülmektedir. Literatürde son yıllarda geriye dönük değerlendirmenin farklı aşamaları detaylıca incelenmiş, seçmenlerin sahip oldukları bilginin bu değerlendirmeleri nasıl etkilediği araştırılmıştır. İleriye dönük değerlendirmelerin süreçleri hakkında ise çok fazla çalışma yapılmamıştır.

Bu proje, paylaşılan bilgi ışığında seçmenlerin beklentilerini nasıl güncellediğini araştıracaktır. Geleceğe yönelik politikalarla ilgili beklentiler oluşturulurken kullanılabilecek bilgiler farklı kaynaklardan gelebilmektedir. Özellikle medya olanaklarının kısıtlı olduğu bağlamlarda hükümet tarafından paylaşılacak bilgilerin önemli bir rol oynaması beklenir. Seçilecek politikaların sonuçları hakkında genelde hükümet seçmene göre daha fazla bilgi sahibi olacak, bu bilgiyi seçmenle nasıl ve ne kadar paylaşacağına karar verecektir. Böyle bir asimetrinin bulunduğu durumlarda ise her seçmen hükümet tarafından kendisiyle paylaşılan bilgiyi aynı şekilde kullanmayacak, beklentilerini benzer şekilde güncellemeyecektir.

Bu projenin ana hipotezine göre hükümete ideolojik olarak yakın olan seçmen ve hükümetin ulaşmak istedikleri sonuç yakın olacağından, hükümet kendisine yakın olan seçmenle bilgiyi doğru bir şekilde paylaşmaya meyilli olacak, bunu bilen seçmen de kendisiyle doğru bilginin paylaşıldığını düşünüp, bilgiyi kullanarak beklentisinde güncelleme yapacaktır. Bu hipotez anket içine yerleştirilmiş bir deney vasıtasıyla test edilecektir.