SSBF Öğretim Üyesi Ersin Kalaycıoğlu’nun yeni kitabı yayımlandı

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu’nun ortak olarak derlediği içinde SSBF Öğretim Üyeleri Özge Kemahlıoğlu ve Mert Moral'ın da bölümleri bulunan "Elections and Public Opinion in Turkey: Through the Prism of the 2018 Elections" adlı kitap İngiltere'de Routledge tarafından yayımlandı.

Ersin Kalaycıoğlu kitabı

Kitap, 2010’ların başlarından 2018’e kadar Türk demokratikleşmesindeki gerileme sürecine ışık tutuyor. Kitap  bu konuyu tarihsel bağlama oturtmanın yanı sıra, Türk seçmenleriyle 2018 seçimleri döneminde yapılan ulusal anlamda temsil gücü olan bir anket vasıtasıyla toplanan verileri ve bir seçim öncesi ve seçim sonrası panel tasarımı biçiminde Yüksek Seçim Kurulu nezdinde mevcut olan verileri analiz ediyor.

Doğrudan merkezi hükümetin kontrolünde olan seçimlerin daha merkezi şekilde yönetilmesi, seçimlerin güvenilirliğini ve söz konusu seçimlerin özgür ve adil olma niteliğini getirdi. Partilerin seferberlik çalışmaları ve ekonominin değişen derecelerdeki etkisi de seçmen tercihleri üzerinde eş zamanlı olarak etkili olmuş görünüyor. Öte yandan, oy tercihlerini şekillendirmede etkili olmuş başka bir faktör de ideolojinin, muhafazakar değerlerin ve dolayısıyla partiyle özdeşleşmenin uzun vadeli etkileriydi.

Kitap, Türkiye’deki 2018 seçimleri üzerinden Türk siyasetine, toplumuna ve kültürüne dair harika bir bakış açısı sunuyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde siyaset konusunda çalışan öğrencileri ve akademisyenleri hedefleyen bu kitap Türkiye’deki siyasi gelişmelere, karşılaştırmalı politikaya ve oy verme davranışı konusuna ilgi duyan herkes için kilit önemde bir kaynak.