SU Gender’ın Parçası Olduğu RESISTIRE Projesinin İlk Döngü Çıktıları Yayımlandı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nin (SU Gender) de partner olarak yer aldığı, 9 ülkeden 10 kurumun oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülen RESISTIRE (Salgınlarla Ortak, Yaratıcı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Stratejilerle Baş Etme) projesi, COVID-19 salgınının yarattığı sosyal eşitsizliklerin Türkiye’nin de dahil olduğu 31 ülkedeki (27 AB ülkesi, Sırbistan, Türkiye, İzlanda ve İngiltere) davranışsal, toplumsal ve ekonomik etkilerini ve bunlara karşı geliştirilen politikaların toplumsal cinsiyet ve diğer eşitsizliklerin kesişim noktalarına odaklanan 'gender+' perspektifinden incelemeyi ve bireysel ve toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor.

RESISTIRE projesi, bu kapsamda izleme ve araştırma çalışması yapıyor, uygulamaya yönelik iç görüler geliştiriyor, ve karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlar tarafından farklı politika alanlarında hayata geçirilmek üzere çözümler üretiyor.

Sabancı Üniversitesi’nin Avrupa Birliği Ufuk 2020 kapsamında destek aldığı projenin birinci döngüsü sona ererken, birinci döngüde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarından ve Açık Stüdyolar’da geliştirilen iç görülerden yola çıkarak uygulamaya yönelik tavsiyeler, pilot projeler vearaştırma gündemiolmak üzere üç başlık altında çözüm odaklı çıktılar elde edildi.

COVID-19 ile ilgili politikaların yol açtığı toplumsal cinsiyet odaklı eşitsizlikleri azaltmak üzere geliştirilen uygulamaya yönelik tavsiyelerin hem Avrupa düzeyinde hem de ulusal ve yerel düzeyde politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları, işverenler ve diğer paydaşlar tarafından hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu tavsiyeler, toplumsal cinsiyet perspektifinin ana akımlaştırılması, karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, hastaneler için toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik planları, kapsayıcı yeşil alanlar, bakım ve iş-yaşam dengesi, toplumsal cinsiyet temelli şiddet (Avrupa düzeyinde ve yerel düzeyde) ve uzaktan çalışma olmak üzere sekiz başlık altında düzenlendi.

RESISTIRE kapsamında ayrıca COVID-19’un yarattığı veya derinleştirdiği eşitsizlikleri azaltmayı ve mevcut ve ilerde ortaya çıkabilecek salgınlara karşı bireysel ve toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlayan pilot projelere fon desteği sağlanacak.

-   Duyarlı İşveren: Evde bakım sektörünün ve ev işçilerinin çalışma koşullarının olumlu yönde dönüşümünü hedefleyen pilot proje başvuruları, 31 Ocak 2022 öğlen 12.00’ye kadar kabul edilecek.

-   Bir Özen Ekosistemi olarak Yeşil Alanlar: Yeşil alanları bütün kullanıcıların erişimine açarak ‘Bir Özen Ekosistemi’ne dönüştürmeyi amaçlayan pilot proje başvurularını destekleyecek.

-   Özenli Çalışma Alanları: Kapsayıcılığı, çeşitliliği, güvenliği sağlamayı ve çalışanlara özenli yaklaşımı benimseyen ve salgının getirdiği yeni zorluklara çözümler üreten özenli çalışma alanlarını birlikte yaratmayı hedefleyen pilot proje başvuruları, 31 Ocak 2022 öğlen 12.00’ye kadar kabul edilecek.

Son olarak, Araştırma Gündemi’nde, RESISTIRE projesinin ilk döngüsünde elde ettiği bulgulardan yola çıkarak tespit edilen bilgi boşlukları, ileride yapılacak araştırmalarda peşine düşülmesi gereken sorular ve konular, ve RESISTIRE’nin ikinci döngüsünde odaklanılacak alanlar yer alıyor. Bu kapsamda RESISTIRE, araştırma alanında fon veren kuruluşlara yönelik olarak 1 Şubat 2022 saat 17:00-18:30 arasında bir webinar düzenliyor.

Türkiye’den sadece Sabancı Üniversitesi’nin konsorsiyumunda yer aldığı RESISTIRE projesiyle ilgili detaylı bilgi almak ve projenin birinci döngüsüne dair çıktıları incelemek için resistire-project.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.