SU-IMC Araştırmacısı Deniz Can Kolukısa’nın projesi TÜBİTAK 1001 desteği aldı

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-IMC) Araştırmacılarından Deniz Can Kolukısa’nın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

DenizCanKolukısa

Deniz Can Kolukısa’nın projesi, “Hidroelastisite Problemlerinin Katı-Sıvı Etkileşimi Çözümleri Için Paralelleştirilmiş Hibrit Sph-Pd Parçacık Yönteminin Geliştirilmesi ve Deneysel Doğrulaması” başlığını taşıyor. Proje kapsamında Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Yıldız, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Adnan Kefal, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Özbulut araştırmacı olarak yer alıyor.

Projenin hedefine ve önemine değinen Deniz Can Kolukısa şunları söyledi: “Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile, gün geçtikçe popülerleşen parçacık tabanlı bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği metodu olan İnterpolasyonlu Parçacık Hidrodinamiği yöntemi (Smoothed Particle Hydrodynamics) ve katı cisimler mekaniği simülasyonlarında büyük deformasyonların, çatlak ve hasar ilerlemelerinin modellenmesinde oldukça başarılı, görece yeni ve parçacık tabanlı bir yöntem olan Peridinamik (Peridynamics) yöntemini çoklu fizik karakteristiğine sahip katı-sıvı etkileşimi problemlerinin çözümü için bir araya getiren, genelleştirilmiş, GPU üzerinde paralel çalışan bir bilgisayar kodu geliştirilecektir. Bu kapsamda söz konusu yöntemlerin iyileştirilmesi ve kombine edilmesi için geliştirilecek algoritmalar deneysel çalışmalar ile doğrulanacaktır. Deneysel çalışmalarda yenilikçi Ters Sonlu Elemanlar Yöntemi (iFEM) uygulamaları ile yapısal deformasyonların anlık takibi gerçekleştirilecektir. Yapılacak çalışmalarla düzlem dışı döngüsel hidrodinamik yüklere maruz kalan kabuk yapılarda hasar ilerlemeleri ilk kez bir bütün halinde incelenecek, dolayısıyla, gemi, köprü, platform gibi su altı ve su üstü birçok yapı ve yapı elemanlarının hidroelastik davranışları, hasar ilerlemesi senaryolarının incelenmesi ve yapısal güvenliğin artırılması için kolaylık sağlayacak hesaplamalı bir mühendislik aracı oluşturulacaktır.”