SU IMC’ye TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi iş birliği desteği

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-IMC) Araştırma ve Uygulama Ağırlıklı Öğretim Üyesi Burcu Saner Okan’ın yürütücüsü olduğu ve Arçelik A. Ş. ile birlikte sundukları proje TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Burcu_Saner_Okan

Burcu Saner Okan’ın projesi “Beyaz eşya sektörü için atık lastiklerden üretilen grafen ile hibrit takviyeli termoplastik kampound formülasyonlarının geliştirilmesi ve etkin maliyette ve hafifletilmiş prototipleme çalışması” adını taşıyor. İki yıl sürecek olan projede beyaz eşya sektöründe kullanılmak üzere atık lastiklerden üretilen geri dönüşümlü grafenin termoplastik kompozitlere entegrasyonu, seri üretime adaptasyonu ve ölçeklendirilmesine yönelik bir araştırma geliştirme çalışması hedefleniyor.

Atık lastikten üretilen grafen Burcu Saner Okan’ın kurucu ortağı olduğu Sabancı Üniversitesi spin-off’u Nanografen şirketinden sağlanacak. Projeye SU-IMC Öğretim Üyesi Burcu Saner Okan’ın yürütücülüğü dışında TÜBİTAK 2244 Bursiyeri Gülayşe Şahin, müşteri kuruluş Arçelik A. Ş. tarafından  Ar-Ge Müdürü Mustafa Sezer ve Teknoloji takım lideri Dr. Orkun Kaymakçı destek veriyor.

Projenin önemine değinen ve detayları hakkında bilgi veren Burcu Saner Okan, şunları söyledi: “Grafen bugüne kadar tıp, sensörler, bataryalar, süperkapasitörler ve bükülebilir dokunmaktik ekran üretimi gibi yerlerde spesifik ve yüksek maliyetli çalışmalarda yer buldu. Plastik sektöründe grafenin yüksek maliyetli oluşu ve polimer işleme süreçlerinde homojen bir şekilde dağıtılamaması komodite ürünlerde ticarileştirilmesinde engel olmakta. Proje kapsamında, Nanografen tarafından düşük maliyette ve atık lastiklerden sürdürülebilir bir teknoloji ile üretilen grafen, beyaz eşya sektöründe kullanılan plastiklerdeki dolgu maddesi oranını düşürerek parça ağırlığının azalmasını ve çevrim döngüsünün kısalmasını sağlayacak. Projenin sonunda beyaz eşya alanında yaygın olarak kullanılan mühendislik plastiklerinde grafenin ticari bir ürüne dönüştürerek kullanımı sağlanmış olacak.