Ufuk Avrupa Bilgilendirme Günleri Başladı

1984’ten beri araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini Çerçeve Programları kapsamında yürüten Avrupa Birliği (AB), 9. Çerçeve Programı Ufuk Avrupa (Horizon Europe)’yı Ocak 2021’de başlatacak.  

Ufuk Avrupa, AB’nin bilimsel ve teknolojik temellerini güçlendirmek; inovasyon kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek; vatandaşlarının önceliklerini karşılamak, sosyoekonomik model ve değerlerinin varlığını sürdürmek şeklinde ifade edilen temel hedefleri ile  2021-2027 yılları arasında 95.5 Milyar Avroluk bir bütçeyle yürütülecek.  

AB ülkeleri ve Türkiye gibi programa dahil olacak Asosiye Ülkelerden kurumlar, program kapsamında açılan çağrılarda yer alabiliyor. Marie Skłodowska-Curie ve ERC gibi programlara bireysel başvurular yapılabilirken, İşbirliği Programları için en az 3 farklı AB ve Asosiye ülkeden ortağın oluşturduğu konsorsiyumların katılımı bekleniyor.  

Sabancı Üniversitesi Ufuk AvrupaProgramı açılmadan hazırlıklara başladı 

Sabancı Üniversitesi’nde fakülte üyeleri ve araştırmacıları için her alan özelinde bilgilendirme günleri düzenleniyor. Program açılışında dekan, dekan yardımcıları ve direktörler, Sabancı Üniversitesi’nin Ufuk 2020 Programlarındaki performansı ve projeleri hakkında bilgi veriyor.

Sonrasında ise ilgili alandaki Ufuk Avrupa taslak çağrıları, TÜBİTAK destekleri, ERA-NET Programları, uluslararası ağlar ve ortak bulma mekanizmaları üzerine bilgiler paylaşılıyor. Her program sonunda da ilgili araştırma alanında proje başvurusu yapmış olan öğretim üyeleri deneyimlerini paylaşıyor.

Geçen haftalarda “Sağlık ve Biyoteknoloji” ile “Sosyal ve Beşeri Bilimler” alanlarında gerçekleştirilen etkinlik serisi aşağıda yer alan tarihlerde ve çeşitli konularda devam ediyor. 

  • 23.12.2020 – Dijital
  • 06.01.2021 – İmalat & Malzeme
  • 13.01.2021 – Ulaşım
  • 20.01.2021 – Gıda & Biyoteknoloji
  • 27.01.2021 - Enerji
  • 03.02.2021 – Avrupa İnovasyon Konseyi 

Etkinliği düzenleyen Sabancı Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO), etkinlik takvimlerini ve kayıt linklerini araştırmacılara e-posta üzerinden her hafta ayrı olarak iletiyor.

Programlarla ilgili daha fazla bilgi almak için ilo@sabanciuniv.edu üzerinden İLO’yla bağlantıya geçilebilir.