“Veriden Katma Değer Yaratmayı Sağlayacak Yaklaşımları Sunuyoruz”

Gelişen pazar koşullarının beraberinde getirdiği yoğun rekabet, şirketler için yaratıcı hamleler yapmayı ve doğru zamanda doğru kararlar almayı her geçen gün daha kritik hale getiriyor. Şirketlerin gelecek planlarını hedefleri yönünde şekillendirebilmesinin yolu ise farklı kaynaklardan gelen verilerini doğru yorumlayabilmeleri ve büyük veriden anlamlı sonuçlar çıkarabilmelerinden geçiyor.

Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Akademik Direktörü H. Sait Ölmez “Firmalar; verimlilik, karlılık ve sürdürülebilir üretim süreçleri gibi kritik alanlarda rekabet avantajı yakalayabilmek için veri analitiği üzerine daha fazla yatırım yapmaya başladılar” diyor ve kurumların bu alandaki ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere, veriden katma değer yaratmaya olanak sağlayacak yaklaşımları ve sayısal yöntemleri sunan Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı buna göre tasarladıklarını söylüyor.

Geleceğin veri bilimcilerini yetiştirmeyi hedefleyen Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın detaylarını H. Sait Ölmez ile konuştuk.

Programla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Ne zaman açıldı?  Özellikle kimlere hitap ediyor? 

Özellikle hızlı değişen pazarlarda ve kar marjlarının küçüldüğü alanlarda veri, aynı hızda gelişen teknoloji ve analiz yöntemleri ile işletmelere daha isabetli kararları hızlı bir şekilde almalarına yardımcı olacak ve katma değer yaratacak yenilikleri mümkün kılacak potansiyeli sağlıyor. Biz de kurumların bu ihtiyacına cevap vermek üzere 2014 yılında Veri Analitiği Yüksek Lisans Programımızı açtık. Amacımız, veriden katma değer yaratmaya olanak sağlayacak olan yaklaşımları ve sayısal yöntemleri program katılımcılarına aktarmaktı.

İçeriği ve kapsamı itibariyle bu program, kariyer yaşantısını bir “Data Scientist”, yani “Veri Bilimci” olarak sürdürmeyi planlayan profesyoneller için tasarlandı.    

Program içerikleri nasıl belirleniyor, her yıl değişiklik yapılıyor mu?

Program içerikleri bu alanda ortaya çıkan yeniliklerin ve algoritmik modellerin hızla müfredata uyarlanmasıyla belirleniyor. Her yıl derslerin içeriklerinde bu gelişmeleri yansıtacak türde revizyonlar düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Program sektörün özellikle hangi ihtiyacına yanıt veriyor? Bu kapsamda gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak yetkinlikleri ve bunu karşılamak üzere neler yapılması gerektiğini anlatır mısınız?  

Kurumlar, veriyi kullanarak iş problemlerini çözmek üzere analitik yetkinliğe sahip olmak zorunda. Veri Bilimi, bu yetkinliği profesyonellere kazandırmak üzere tasarlanmış içeriği geniş bir yelpazede içinde barındıran bir çalışma alanı. Eğitim programımız bu yetkinliği katılımcılarına sağlamak üzere optimizasyon, istatistik ve makine öğrenmesi alanlarında gereken birikimi teorik ve uygulamalı içeriğin dengeli bir karışımıyla katılımcılarına aktarıyor.

Mezunlarınızla ilgili bilgi verir misiniz? Programı bitiren öğrencilerinizin kariyerlerinde ne gibi farklılıklar oluyor?

Zannediyorum mezunlarımızın başarısı, program başarısını da ölçmenin en güvenilir ve adil metriklerinden birisi. Mezunlarımızın hemen tamamı ya çalıştıkları kurumlarda veri bilimi ile ilgili bir görev tanımıyla terfi alıyorlar, ya da bu görevi yerine getirebilecekleri başka bir endüstri veya organizasyonda hızla iş bulabiliyorlar.