"Demokrasi Sorunu: Gerileme, Durgunluk ve Yeniden Canlanma" webinarı

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor. 

6 Nisan Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı "Demokrasi Sorunu: Gerileme, Durgunluk ve Yeniden Canlanma". Moderatörlüğünü İPM Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş Türk’ün yapacağı bu bölümün konuşmacıları İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın Düzgit, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Berk Esen ile Sabancı Üniversitesi SSBF Konuk Öğretim Görevlisi Oya Yeğen’den oluşuyor.

Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz. 

6 Nisan Salı 15:00 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor. 

Kayıt linki: https://event.webinarjam.com/register/156/gwq1va74 

İlk Yayınlanma Tarihi: 05.04.2021 19:17:31