gazeteSU Yayın İlkeleri

Sabancı Üniversitesi Vizyonu:
Sabancı Üniversitesi, katılımcı farklılığa saygılı, özgürlükçü bir kurum kültürü içinde, tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi, disiplinlerarası bir eğitim altyapısı ile, öncülüğe yol açan özgün bilginin yaratılmasını ve yayılmasını sağlayanı, araştırma ve eğitim alanındaki yaratıcılığı ile uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Sabancı Üniversitesi Misyonu:
"Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek"
Her alanda ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek; Bilim ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına küresel boyutta katkıda bulunmak.

gazeteSU Genel Yayın İlkeleri :
gazeteSU Sabancı Üniversitesi’nin temel prensip ve felsefesine bağlı kalarak okurlarına bu çerçevede belirlenen genel yayın ahlakı çerçevesinde yayın yapmayı taahhüt eder.

Sabancı Üniversitesi’nin “Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek”  felsefesinden yola çıkılarak gazeteSU’ya üniversite içinden herkes; genel yayın ahlakı çerçevesinde; yazı, görsel malzeme ve haberleri ile katkıda bulunabilmektedir.

gazeteSU’da yayınlanan akademik nitelikli içerikler Sabancı Üniversitesi “Akademik Dürüstlük Bildirgesi” esas alınarak kaynak gösterilerek yayınlanmaktadır. Yazarların ve gazeteSU’ya içerik sağlayanların da bu prensibe göre hareket etmeleri beklenir.

Farklı yayınlar için; gazeteSU’dan alıntı yapılmış içeriklerde kaynak göstermeleri beklenir.

Sabancı Üniversitesi “Ayrımcılık Karşıtlığı Bildirisi”
Sabancı Üniversitesi eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliği ve eşit muamele ilkelerine uymayı taahhüt eder. Üniversite,  eğitim, öğrenci kabulü ve istihdam politikalarının ve burs ve üniversite destekli programlarının yürütülmesinde, cinsiyet, din, ulusal ve etnik köken, ırk, renk, bedensel engel, dış görünüş, medeni ya da ailevi durum, cinsel yönelim, yaş ya da politik aidiyet ayrımı yapmaksızın herkese eşit davranır ve her bireye saygı gösterir.

gazeteSU hakkında
gazeteSU Sabancı Üniversitesi’nin günlük elektronik gazetesidir.  gazeteSU’daki ele alınan haberler ve içerikler Sabancı Üniversitesi topluluğunu ve paydaşlarını yakından ilgilendirmektedir.

Yayın Süresi
gazeteSU akademik yıl bağlantılı yayın yapmaktadır. İçerikleri akademik yıl süresince haftanın beş günü güncellenen ve tüm üniversite mensuparına mail olarak gönderilen gazeteSU yaz tatili sürecinde ise  haftanın belirli günleri güncellerek tüm Sabancı Üniversitesi’ne mail olarak gönderilmektedir.

Sosyal Medya Bağlantıları
gazeteSU sosyal medya gibi güncel iletişim kanalları ile de doğruda bağlantılıdır. Bu vesile ile ziyaretçilerine içeriklerine farklı kanallardan ulaşabilme seçeneği sunmaktadır.
Twitter  https://twitter.com/gazeteSU_edu 

Reklam / Banner Yayını
gazeteSU’da Sabancı Üniversitesi’ni desteklemek isteyen firmaların belirlenen banner yayınlama şartları çerçevesinde reklam bannerları yayınlanabilmektedir. Banner yayınından elde edilen gelir Sabancı Üniversitesi’nin kaynaklarına aktarılmaktadır.