EDU Eylül Ayı Bireysel Eğitimlerini Duyurdu

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, eylül ayında 9 farklı bireysel eğitim programı düzenleyecek. Bu eğitimler arasında yer alan Lüks Marka Perakendeciliği, Yeni Dünyada Müzakere ve İkna, Satışta Pozitif Tutum eğitimleri Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs’te yüzyüze gerçekleştirilecek.

Satışta Pozitif Tutum

Satış sürecinde güven veren tutum değişikliği yaratmayı amaçlayan Satışta Pozitif Tutum eğitimi, müzakere ve ikna süreçlerinin müşterileri nasıl etkilediği üzerine katılımcılarda farkındalık yaratacak.

Eğitimde kapsamında profesyonel saha deneyimi de sunularak; katılımcıların empati kurabilme becerileri, satış ve müşteri yönetimi eğitimleri alanında uzmanlaşma gibi konularda yetkinliklerini geliştirebilmeleri sağlanacak.

30 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşecek eğitime son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.

Lüks Marka Perakendeciliği

Eğitim, uluslararası alanda lüks marka perakende sektörünün gelişimini ve lüks marka perakende müşterisinin beklentilerini analiz etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda katılımcıların dinamik satış stratejileri uygulama becerilerini geliştirmek, eğitimden beklenen en büyük çıktı olacak. 

Eğitimde; günün lüks marka perakende müşterisinin motivasyon kriterlerini doğru anlamak, “değerli ulaşılabilirlik“ kavramını benimsemek ve hayata geçirmek, geleneksel yatay büyüme yaklaşımından öte, mevcut müşteri portföyü içinde dikey büyümeyi gerçekleştirebilmek, farklı segmentteki müşterilerin birbirinden farklı olan satın alma karar etkenlerini daha iyi anlamak ve yönetmek konuları aktarılacak.

Lüks Marka Perakendeciliği eğitiminde, Segmentler Arası Geçişkenlik gerçeği doğrultusunda var olandan daha da geniş bir müşteri portföyünü memnun etmek, günün belirleyici satın alma yaklaşımı olan anlık alım kararında çok daha etkin rol oynamak, geleceğin perakende modellerini doğru okumak ve adaptasyon sürecini başlatmak gibi konuları üzerinde de durulacak.

22-23 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitime son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.

Yeni Dünyada Müzakere ve İkna

Eğitim; satış yöneticilerinin, kurumsal hayatın değişen dinamiklerinin başında yer alan belirsizlik ve risk ortamında iletişim ve müzakere becerilerinin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Yeni Dünyada Müzakere ve İkna eğitiminde, değişen dünyanın yarattığı kurumsal ve bireysel endişeleri anlamak, problemi öngörebilmek ve alternatif çözümler tasarlamak, saklı müzakere becerilerini tanımak ve kullanmak konuları üzerinde durulacak. Ayrıca, anlaşma süreçlerinde objektif ve subjektif kazançların farkına varacak finansal bakış açısına sahip olmak, değişen koşullara hızla ayak uydurabilmek ve sonuç odaklı esnek çözümler üretebilmek, farklılıkların yönetimi bilincine ve tekniklerine tam hakim olmak ve kazanma kavramına yüklenen anlamları yeniden gözden geçirebilmek ve müzakere süreçlerine yansıtmak başlıklarına ışık tutulacak.

15-16 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitim için son başvuru tarihi 8 Eylül 2022.

EDU’nun diğer bireysel eğitimleri hakkında detaylı bilgiye https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler linkinden ulaşabilirsiniz.

İlk Yayınlanma Tarihi: 22.08.2022 15:43:47