Öğretim Üyemizin yürütücülüğündeki projeye TÜBİTAK 1004 desteği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) ve SU IMC Öğretim Üyesi Bahattin Koç’un yürütücülüğünde gerçekleşecek proje TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. 

"Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu" başlığını taşıyan proje ile yeni nesil eklemeli imalat teknolojileri geliştirip yüksek katma değerli havacılık/savunma sanayii ürünlerinin üretilmesi amaçlanmaktadır. 48 ayda tamamlanması planlanan projede eklemeli imalat teknolojilerin ve uygulamaların teknoloji hazırlık seviyesi (THS) 6 olacak şekilde çalışmalar yapılacaktır. 

Araştırma Programı Yönetici Kuruluş’un (APYÖK) Gazi Üniversitesi olduğu 51 milyon 150 bin Türk Lirası bütçeli platformda, Araştırma Programı Yürütücü Kuruluş (APYK) olarak Sabancı Üniversitesi’nin yanı sıra Aselsan A.Ş., Ermaksan A.Ş., Roketsan A.Ş., TUSAŞ, TEİ, Erzurum Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK-MAM da yer almaktadır. 

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (SU IMC) Bahattin Koç yürütücülüğünde gerçekleşecek projede, SU IMC Araştırmacı Murat Işık, MDBF ve SU IMC Öğretim Üyesi Mustafa Ünel ile ODTÜ’den Öğretim Üyesi Eda Aydoğan Güngör araştırmacı olarak yer almaktadır. Sabancı Üniversitesi'nin projedeki bütçesi 5 milyon 777 bin Türk Lirası'dır. 

Eklemeli imalat teknolojileri geliştirilmesini ve bunun havacılık/savunma sanayinde uygulanmasını amaçlayan projenin önemine ilişkin Bahattin Koç: “Bu proje ile havacılık/savunma sanayinde kullanılacak karmaşık geometriye ve farklı malzeme özelliklerine sahip kritik parçaların istenilen özelliklerde üretilmesi mümkün olacaktır. Oluşturulan bu platform ile geliştirilen eklemeli imalat teknolojileri ve malzemelerin doğrudan platform üyesi havacılık/savunma sanayi şirketleri tarafından kullanılması ve ticarileşmesi mümkün olacaktır.” dedi.