Doktora Öğrencimiz Oğuz Can Ok, RHWG’nin toplantısında bir sunum yaptı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı Öğrencisi Oğuz Can Ok, Üreme Sağlığı Çalışma Grubu'nun (RHWG) uluslararası 32. toplantısında "Mutfaktaki Eşitlik? Günümüz Türkiye’sinde Değişen Öncelikler ve Erkeklikler" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Oğuz Can Ok

Oğuz Can Ok, bu toplantıda TÜBİTAK 1002 programı tarafından da desteklenen doktora araştırmasının ön bulgularını sundu. Bu toplantı özelinde araştırmasının COVID-19 pandemi döneminde bakım emeğinin dönüşümüne dair çıktılarına odaklandı. Sunumunda 3-10 yaş arası çocuklarının bakım emeğini paylaşan çiftlerin ev içi iş bölümlerine mutfak özelinde yoğunlaştı. Aynı zamanda, değişen iş bölümü pratiklerinin daha eşitlikçi bir yönde ilerlediği algısının aksine eşitsizlikleri daha da derinleştirme riskini araştırma bulguları üzerinden tartıştı.

RHWG (Reproductive Health Working Group) 1988'den beri Orta Doğu'da sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişim noktalarında bulunan toplumsal cinsiyet, sağlık eşitsizlikleri ve hastalık anlatıları gibi çeşitli konulardaki araştırmaları destekleyen ve bu araştırmaların sunulması için konferanslar ve paneller yapan bir oluşumdur. Boğaziçi Üniversitesi, American University of Beirut, American University of Cairo ve Birzeit University'deki 4 akademisyen tarafından kurulan bu oluşumun bugün çeşitli Orta Doğu, Avrupa ve Amerika üniversitelerinde görev yapan 100'den fazla üyesi bulunuyor.

Oğuz Can Ok_sunum

Toplantının önemi hakkında bilgi veren Oğuz Can Ok, “Bu toplantı TÜBİTAK tarafından 1002 programı kapsamında desteklenen “Mutfaktaki Neoliberalizm?: Türkiye'de Yemek, Beden ve Toplumsal Cinsiyet Arasındaki Karmaşık İlişkiler” başlıklı araştırmamızın ön çıktılarını sunduğumuz ilk uluslararası toplantı olma özelliğini taşıyor. Farklı üniversiteden üreme sağlığı ve bakım emeği üzerine çalışan akademisyenlerden oluşan ve uzun yıllardır alanda önemli bir ihtiyacı karşılayan RHWG toplantısında çalışmamızın ön bulgularını sunmak ve geri bildirimler almak projemizin uzun vadeli seyrini belirlemek için çok kıymetliydi. İnanıyorum ki farklı uluslararası iş birlikleri için de bu önemli bir ilk adımdı.” dedi.

Proje kapsamında saha çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirten Oğuz Can Ok, “Projemiz Eylül 2022 tarihinde sonlanacak. İlgili projenin temel çıktısı doktora tezim olacağı gibi aynı zamanda projenin verilerinden uluslararası kitap bölümü ve ulusal ve uluslararası dergilere yollanmak üzere makale çalışmalarımız da devam ediyor. Projenin yürütücülüğünü ben üstlenirken, proje danışmanlığını Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Ayşecan Terzioğlu ve TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Selin Akyüz üstleniyor. Yine Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Talya Boyar ise proje asistanlığımızı üstleniyor. Temmuz ayı itibariyle projemiz TÜBİTAK STAR (Stajyer Araştırmacı Burs Programı) kapsamına dahil edildi. Bu sayede Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Deniz Fırat projemize proje asistanı olarak kısa süreliğine de olsa katıldı.” diye konuştu