Türkiye ve Batı: Değişen Küresel Düzende Özerklik ve İhtilaf

Harvard Üniversitesi Minda de Gunzburg Avrupa Çalışmaları Merkezi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit, Mercator-İPM Danışma Konseyi Üyesi Atila Eralp ve Andrew O'Donohue'nin panelist, Lenore Martin'in ise oturum başkanı olarak katıldığı "Türkiye ve Batı: Değişen Küresel Düzende Özerklik ve İhtilaf" başlıklı bir panel düzenledi. Panel, 22 Ocak 2024 tarihinde ABD'de Harvard Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İPM_SU