Öğretim Üyelerimiz Ayşe Ozil ve Burak Kocuk’a TÜBİTAK desteği

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Ayşe Ozil ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Burak Kocuk’un projeleri TÜBİTAK 1002 Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. 

TÜBİTAK 1002 desteği almaya hak kazanan Ayşe Ozil’in projesi "Galata ticaret hanlarının 1850 ve 1950 yılları arasında ve rıhtım bölgesi özelinde ekonomi, toplum ve insan ilişkileri açısından değerlendirilmesi" başlığını taşıyor.   

Ayşe Ozil söz konusu projesi ile, Galataport ile büyük bir dönüşüme girmiş olan Galata rıhtım bölgesinin tarihini incelemeyi amaçlıyor. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılından Cumhuriyet’in ilk dönemine kadar Galata’da varlık göstermiş olan ticaret hanlarını ve bu hanlarda uluslararası ticaret faaliyetlerini sürdürmüş olan şirketlerin araştırılacağı proje, Türkiye’nin yakın tarihinin önemli toplumsal ve ekonomik dönüşüm noktalarına ışık tutacak. İncelenen dönemde şehir ekonomisinin temel yapıtaşlarından biri olan han mekanını, hanlardaki örgütsel yapılanmayı ve toplumsal arkaplanı ortaya çıkarmayı hedefleyen projenin en önemli çıktılarından biri de, Galata hanlarıyla ilgili özgün koleksiyon malzemesinden oluşan bir sergi olacak. 

TÜBİTAK 1002 desteği almaya hak kazanan Burak Kocuk’un projesi ise, "Çember Paketleme Problemi'ne Ayrıklaştırma Temelli Çözüm Yaklaşımları" başlığını taşıyor. 

Burak Kocuk’un yürütücü olduğu proje kapsamında, birçok farklı uygulama alanında karşılaşılan ve çözülmesi oldukça zorlayıcı olan Çember Paketleme Problemi'ne ayrıklaştırma temelli eniyileme yaklaşımları geliştirilmesi hedefleniyor. Söz konusu bu projede aynı zamanda bir yüksek lisans bursiyeri de görev alacak.