EDU Açık Eğitimlerde Kasım Ayı Programı

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyen profesyonellere yönelik kasım ayında 12 farklı bireysel eğitim sunacak.

Bu eğitimler arasında yer alan CampRetail: Perakende Kampanya Yönetiminde Güncel Teknikler bu alanda tüm kilit parametreleri, 360 derece yönetim anlayışı ile interaktif bir biçimde aktarmayı hedefliyor. Eğitimde ele alınacak konular arasında kampanya yönetiminin müşteri ve marka boyutu, hedef kitle motivasyonunun üst seviyeye çıkarılması, ödül algısı, kampanyaların online ve offline ortamda etkin bir şekilde tasarlanması, finansal verimlilik araçları, marka itibarını koruma yaklaşımları, kampanya risk faktörleri ve performans ölçümlenmesi yer alıyor. 5, 6, 13 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 3 tam günlük eğitim için son başvuru tarihi 28 Ekim 2020.

Marka Takibinde Yeni Nesil Yaklaşımlar

10-11 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek Marka Takibinde Yeni Nesil Yaklaşımlar eğitimi, belirsizliğin hakim olduğu zamanlarda değişen tüketici alışkanlıklarını fırsata dönüştürerek markaların rekabet ortamına hızlı bir şekilde entegre olmalarını sağlamayı amaçlıyor.  Yeni nesil yöntemler ve stratejilere ışık tutulacak, vaka çalışmaları ile örneklerin katılımcılarla paylaşılacağı eğitim, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ezgi Akpınar Uysal tarafından verilecek.  Son başvuru tarihi 2 Kasım 2020.

Yöneticiler için Finans ve Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programları

6 modülden oluşan Yöneticiler İçin Finans Sertifika Programı’nda; finansçı olmayan yöneticilerin, iş ortakları ve iş sahiplerinin bir finansçı kadar bilgi sahibi olabilmeleri ve bütünsel bir finansal bakış açısı kazanmalarını sağlamak ile bir işletmenin tüm faaliyetleri süresince karar süreçlerinde finansal boyutun etkilerini öngörebilmelerini hedefliyor. Programda, finansal tabloların analiz tekniklerine ve uzun vadeli yatırım kararlarının verimliliğini ölçme tekniklerine ışık tutulacak. 7 Kasım 2020’de başlayacak programa son başvuru tarihi 30 Ekim 2020.

Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı ise veri bilimine bir hazırlık dersi olmanın yanında, katılımcılara bilişimsel düşünme (computational thinking) kavramlarını pratikte uygulayabilmeleri adına temel programlama yetenekleri de kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılar; dersler, ödevler ve uygulama çalışmaları ile algoritma tasarlamayı, bir problemi alt problemlere bölebilmeyi ve parçalardan bütüne gidecek şekilde problem çözmeyi öğrenecekler. Sabancı Üniversitesi Öğrenci Üyesi İnanç Arın tarafından verilecek eğitim, 23 Kasım 2020’de başlayacak ve 8 tam gün sürecek. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2020.

10 farklı program

EDU’nun kasım ayında gerçekleştireceği diğer bireysel eğitimler arasında Sosyal Medya Pazarlaması (7 Kasım), Vakalarla İK Analitiği ve Veri Görselleştirme (25-26 Kasım), Fiyatlandırma Stratejileri (7 Kasım), Satışta Başarı (26-27 Kasım), Etkili Sunum Sanatı ( 10-11 Kasım) ve Finansçı Olmayanlar İçin Finans (17, 18, 19 Kasım), İnsan ve Sonuç Odaklı İşbirliği Yönetimi (Başlangıç 17 Kasım), Dijital Pazarlamada Kampanya Yönetimi  (9 Kasım) yer alıyor.

Sanal sınıflarda gerçekleştirilecek eğitimlerle ilgili ilgili detaylı bilgiye https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler linkinden ulaşabilirsiniz.