Şirin Tekeli Araştırma Ödülü ve Konferansı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender), Şirin Tekeli Araştırma Ödülü Tören ve Konferansı’ 5 Aralık 2020, Cumartesi günü çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirecek.


Demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında Türkiye’de öncü çalışmalar yapmış Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılından bu yana Şirin Tekeli Araştırma Ödülü Tören ve Konferansı düzenleyen SU Gender, Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi hedefliyor.

Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yazar ve araştırmacıları bir araya getirecek ve Şirin Tekeli Araştırma Ödülü kazananlarının açıklanacağı etkinlik herkesin katılımına açık. 

Katılım için aşağıdaki bağlantıdan kayıt olabilirsiniz. 

Tarih: 5 Aralık 2020, Cumartesi

Saat: 12:30-17:30

Etkinlik linki: : www.bit.ly/SirinTekeli2020

Program:
12.30- 13.00 AÇILIŞ
Hülya Adak
- Hoş geldiniz

Füsun Ertuğ, Ayşe Gül Altınay  - Açılış sohbeti

13.00-14.45 PANEL
Sezen Bayhan
- Ders Kitapları ve Müfredatta Cinsiyetlendirilmiş-Askerileştirilmiş Ulus Kimlik İnşasının Evrimi

Z. Selen Artan-Bayhan - Darülbedayi’nin “Öteki” Kadınları: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tiyatro ve Toplumsal Bellek
Derya Acuner - Türkiye Güncel Sanatında Kumaşın Politik Çağrışımları Üzerine Bir Çalışmanın İlk Senesinden Notlar 

14.45-15.00 ARA

15.00-17.00 PANEL

Burcu Binbuğa - Ekofeminist Perspektiften Ekoloji Mücadelesi 
Pınar Karababa Demircan - Kadın Emeğinin Kesişen ve Dönüşen Formları: İpek Halı ve Kutnu Dokumacılığı Örnekleri
Merve Koç - Normatif Bedende Erkeklik Deneyimleri: Hegemonik Erkeklik Söylemi ve Cüce Erkekler
Özlem Ezer - Suriyeli Kadın Mülteci Anlatılarında Yaşayan Din ve İnançlar 

17.00-17.15 ÖDÜL TÖRENİ

 

Şirin Tekeli Hakkında:

Haziran 2017’de aramızdan ayrılan Şirin Tekeli, arkasında çok zengin bir miras bıraktı. 1978 yılında alanında bir ilk olarak İstanbul Üniversitesi’nde yazdığı doçentlik tezi Kadınlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat (İletişim, 1982) ve Türkiye’de feminist kadın çalışmalarının ilk disiplinlerarası derlemelerinden olan 80'ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (İletişim, 1990) kitaplarının yanı sıra, 1980’lerin başında Somut gazetesinde yazdığı ilk feminist yazılar, Fransızca ve İngilizce’den çevirdiği 20’den fazla kadın ve demokrasi odaklı kitap ve uluslararası akademik dergi ve derlemelere yazdığı makalelerle Şirin Tekeli, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının Türkiye’de ve Türkçe’de kurulmasına ve yerleşmesine öncülük etti.

Şirin Tekeli aynı zamanda sivil toplumun, feminist hareketin ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının kurumsallaşması ve güçlenmesi yolunda atılan pek çok adımın öncüsü ve itici gücü oldu. 1985-1990 arasında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) uygulanmasını talep eden dilekçe kampanyası, Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü, Kâriye Şenliği, Mor İğne Kampanyası ve Medeni Kanun reform çalışmalarında aktif rol oynadı. 1986’da İnsan Hakları Derneği’nin, 1989’da İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 1990’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, 1993’te Türkiye Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin, 1997’de Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nin (KA-DER) ve Winpeace – Türk ve Yunan Kadınları Barış Girişimi’nin kurucuları arasında yer aldı.