EDU, Sertifika Programlarında Erken Kayıt Olanağı Sunuyor

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, eylül ayında başlayacak Yöneticiler İçin Finans, Kurumsal İletişim Uzmanlığı, Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak ve İş Müzakerelerinde Uzmanlaşma Sertifika Programları ile ekim ayında başlayacak İşte Liderlik Sertifika Programı’na özel %15 erken kayıt olanağı sunuyor.

Edu erken kayıt

Yöneticiler İçin Finans Sertifika Programı

6 modülden oluşan Yöneticiler İçin Finans Sertifika Programı’nda; finansçı olmayan yöneticilerin, iş ortakları ve iş sahiplerinin bir finansçı kadar bilgi sahibi olabilmeleri ve bütünsel bir finansal bakış açısı kazanmalarını sağlamak ile bir işletmenin tüm faaliyetleri süresince karar süreçlerinde finansal boyutun etkilerini öngörebilmelerini hedefliyor. Programda, finansal tabloların analiz tekniklerine ve uzun vadeli yatırım kararlarının verimliliğini ölçme tekniklerine ışık tutulacak. 11 Eylül’de başlayacak programda erken kayıt indiriminden yararlanmak isteyenlerin 16 Ağustos’a kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. 

Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı

Kurumsal iletişim sektörüne yetkin ve donanımlı biçimde hazırlanmak, kariyerinde gerçek bir ilerleme kaydetmek isteyen herkes için sektörün duayenleri tarafından, iş dünyasından güncel örnekler ve uygulamalarla sürdürülecek program 11 Eylül’de başlayacak.

Toplam 9 tam eğitim gününden oluşan programda, geleneksel iletişim süreçlerinin yanı sıra lider iletişimi, kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi gibi farklı başlıktaki konulara ışık tutulacak. Programda erken kayıt indiriminden yararlanmak isteyenlerin 16 Ağustos’a kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

İş Müzakerelerinde Uzmanlaşma Sertifika Programı

İş Müzakerelerinde Uzmanlaşma Sertifika Programı, kurumsal hayatın değişen dinamiklerinin başında yer alan belirsizlik ve risk ortamında müzakere becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Toplam 6 tam eğitim gününden oluşan program 11 Eylül’de başlayacak. Programda müzakerelerin temelinde yatan ilişki yönetimi ve anlamlı ilişki sürdürebilme, değişen dünyanın yarattığı kurumsal ve bireysel endişeleri anlamak, hedefe ulaşma sürecinde çözümsüzlüğü çözümlenebilirlikle değiştirmek, problem ortaya çıkmadan problemi öngörebilmek ve alternatif çözümler konularında katılımcılara bilgiler aktarılacak. Programda erken kayıt indiriminden yararlanmak isteyenlerin 16 Ağustos’a kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı katılımcılara, Yeşil Kuşak problem çözme araçlarını kullanarak işletmelerdeki verimlilik, kalite ve değişkenlikle ilgili konuları iyileştirme becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Programa üretim, kalite, ARGE, bakım, planlama, sürekli iyileştirme, operasyonel mükemmellik, güvenilirlik gibi nicel verilerin bol miktarda kullanıldığı departmanlarda en az 6 aydır aynı pozisyonda çalışan profesyoneller katılabilecek. 10 tam eğitim gününden oluşan program 30 Eylül’de başlayacak. Programda erken kayıt indiriminden yararlanmak isteyenlerin 16 Ağustos’a kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

İşte Liderlik Sertifika Programı

Yöneticilerin hem kendilerindeki hem de ekiplerindeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve liderlik becerilerini geliştirmeyi; böylelikle çalışan memnuniyeti ve performansı yüksek ekipler oluşturmayı hedefleyen İşte Liderlik Sertifika Programı 1 Ekim 2021’de başlayacak.

Yönetim ve liderlik sorumluluğu olanlar kişilere yönelik tasarlanan program, iş hayatı başta olmak üzere hayatın her alanında liderlik ile ilgili öğrenilen teorik bilgileri, uygulamalar ve grup koçluklarıyla gerçek hayata taşıyarak katılımcıların gelişimini desteklemeyi hedefliyor. 9 tam eğitim gününden oluşan 3 modüllük programda erken kayıt fırsatından yararlanmak isteyenlerin 31  Ağustos’a kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

EDU Açık Eğitimler ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler adresini ziyaret edebilirsiniz.