AB GEARING-Roles Projesi’nin Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Atölyeleri Düzenlendi

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından yürütülen Avrupa Birliği GEARING-Roles (Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek için Cinsiyet Eşitliği Eylemleri) projesi kapsamında, iki oturum halinde Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Atölyeleri düzenlendi.

 AB Gearing Roles Projesi

Avrupa’dan 10 farklı akademik ve akademi dışı partnerin 6 adet Cinsiyet Eşitliği Planı (CEP) tasarlayıp uygulayacağı ve değerlendirileceği çok disiplinli ve çok ortaklı bir konsorsiyum olan GEARING-Roles’da, CEP’lerden birisi özel olarak Sabancı Üniversitesi için geliştirilecek ve uygulamaya koyulacak. Sabancı Üniversitesi proje ekibi Ayşe Gül Altınay, Zeynep Gülru Göker ve İlayda Ece Ova’dan oluşuyor. 

Zeynep Gülru Göker ve İlayda Ece Ova’nın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen ilk Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Atölyesi, Sabancı Üniversitesi’nde kurumsal değerlendirme çalışması için toplanan nitel ve nicel verilere dair iç görü edinmek, program ve birim bazlı farklılıklara dair bilgi boşluklarını kapatmak ve kurumsal ihtiyaçlara dair ve üniversitede cinsiyet eşitliğini geliştirmek için atılabilecek olası adımları daha derin düşünmek amacını taşıyordu. Yapılan kurumsal değerlendirmenin kısa bir sunumundan sonra katılımcılar küçük gruplar halinde çalışarak farklı programlardaki kadın öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, iş-yaşam dengesi ve akademik ve idari kadrolarda kariyer gelişimine dair konuları tartıştılar.

İkinci grup çalışmasında ise katılımcılar cinsiyet eşitliğinin gelişimi için somut önerilerini paylaştılar. İkinci Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Atölyesi’nde ise cinsel tacizin önlenmesi ve ele alınması, cinsiyetçi ve homofobik/transfobik iletişim, mobbing, zorbalık ve cinsiyet temelli şiddet üzerine var olan ve kurulabilecek mekanizmalar üzerine beraber düşünmek hedeflendi. Katılımcılar bu çalışmada da gruplar halinde kurgu senaryolar üzerine tartışma yürüttüler ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için var olan ve geliştirilebilecek mekanizmalar üzerine yoğunlaştılar. Sabancı Üniversitesi’nde ilerleyen aylarda Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Atölyeleri’nin devam ettirilmesi ve CEP taslağının yılsonunda geliştirilmesi planlanıyor. 

GEARING-Roles projesi kadınların işe alımı ve yükselmesinin önündeki engellerin kaldırılması, kişisel kariyer gelişimi planları hazırlanması, temsil ve karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, araştırma kurumlarında kadınların liderliğinin teşvik edilmesi, araştırma ve müfredatta toplumsal cinsiyet boyutunun güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin araştırma kurumlarında teşvik edilmesi ve uzun vadede toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştiren kurumlar arasında sürdürülebilir ağlar kurulması hedeflerini taşıyor. Daha fazla bilgi için projenin web sitesini inceleyebilirsiniz.

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 11.11.2019 16:40:21