EDU Sertifika Programlarında Erken Kayıt Fırsatı!

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, mart ayında sanal sınıflarda başlayacak, Okul Liderliği, İşte Liderlik, Kurumsal İletişim Uzmanlığı ve İş Müzakerelerinde Uzmanlaşma Sertifika Programlarına özel %15 erken kayıt indirimi sunuyor.

Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı

Kurumsal iletişim sektörüne yetkin ve donanımlı biçimde hazırlanmak, kariyerinde gerçek bir ilerleme kaydetmek isteyen herkes için sektörün duayenleri tarafından, iş dünyasından güncel örnekler ve uygulamalarla gerçekleştirilecek program 19 Mart’ta başlayacak.

Toplam 9 tam eğitim gününden oluşan programda, geleneksel iletişim süreçlerinin yanı sıra lider iletişimi, kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi gibi farklı başlıktaki konulara ışık tutulacak.

Erken kayıt fırsatından yararlanmak isteyenlerin 16 Şubat 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

İş Müzakerelerinde Uzmanlaşma Sertifika Programı

İş Müzakerelerinde Uzmanlaşma Sertifika Programı, kurumsal hayatın değişen dinamiklerinin başında yer alan belirsizlik ve risk ortamında müzakere becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Toplam 6 tam eğitim gününden oluşan 19 Mart’ta başlayacak. Programda müzakerelerin temelinde yatan ilişki yönetimi ve anlamlı ilişki sürdürebilme, değişen dünyanın yarattığı kurumsal ve bireysel endişeleri anlamak, hedefe ulaşma sürecinde çözümsüzlüğü çözümlenebilirlikle değiştirmek, problem ortaya çıkmadan problemi öngörebilmek ve alternatif çözümler konularında katılımcılara bilgiler aktarılacak.

Erken kayıt fırsatından yararlanmak isteyenlerin 16 Şubat 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Okul Liderliği Sertifika Programı

Sabancı Üniversitesi, EDU tarafından, ERG Eğitim Laboratuvarı içerik desteğiyle hayata geçirilen Okul Liderliği Sertifika Programı 20 Mart’ta başlayacak. Program, okul yöneticilerinin 21. yüzyılın eğitimine liderlik etmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Eğitim ve okul ile ilgili güncel tartışmalar ve geleceği şekillendirme potansiyeli olan eğilimler hakkında bilgi paylaşımlarının olacağı eğitimlerde, etkin bir eğitim lideri olmak için gereken yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak.

Programda, ayrıca, okul başarısının en kritik faktörü olan okulun finansal yönetiminin temelleri, finansal planlama, okul bütçesi yapma, okul bütçesinin takip edilmesi gibi konularda temel yetkinlikler edinilecek.

Liderliğin önemli bir boyutu olan dönüşümsel liderlik ile eğitim ve okul sistemlerinde meydana gelen değişim ve yeniliklerin verimli ve etkin biçimde yönetilmesi konusunda yetkinliklerin geliştirilmesi için de bilgi sunulacak. Program, “Öğretimsel Liderlik”, “Operasyonel Liderlik” ve “Dönüşümsel Liderlik” olmak üzere üç farklı liderlik patikası üzerinden, uluslararası güncel örneklerle, etkileşimli; takım çalışmaları ve simülasyonlarla uygulamaya dönük bir yapıda sürdürülecek.

Programa erken kayıt fırsatından yararlanmak isteyenlerin 22 Şubat 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

İşte Liderlik Sertifika Programı

Yöneticilerin hem kendilerindeki hem de ekiplerindeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve liderlik becerilerini geliştirmeyi; böylelikle çalışan memnuniyeti ve performansı yüksek ekipler oluşturmayı hedefleyen İşte Liderlik Sertifika Programı 26 Mart’ta başlayacak.

Yönetim ve liderlik sorumluluğu olanlar kişilere yönelik tasarlanan program, iş hayatı başta olmak üzere hayatın her alanında liderlik ile ilgili öğrenilen teorik bilgileri, uygulamalar ve grup koçluklarıyla gerçek hayata taşıyarak katılımcıların gelişimini desteklemeyi hedefliyor. 9 tam eğitim gününden oluşan 3 modüllük programda erken kayıt fırsatından yararlanmak isteyenlerin 22 Şubat 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Programlar ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlk Yayınlanma Tarihi: 14.02.2021 19:47:47