Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden iki yeni Doktora programı

Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-2022 Akademik yılından itibaren, Deneysel Psikoloji ve Sosyal Psikoloji olmak üzere iki yeni Doktora programının kayıtlarını açtı.

SosyalBilimlerEnstitüsü

Sabancı Üniversitesi Deneysel Psikoloji Doktora (Ph.D.) Programı, öğrencileri bilişsel psikoloji ve bilişsel sinirbilim alanlarında deneysel araştırma yapmak üzere yetiştirmek üzere tasarlandı. Bu programda her doktora öğrencisi bir veya daha fazla öğretim üyesi ile araştırma yapacak. Öğrenciler, araştırma soruları ve uygun deney tasarımları geliştirme, deneyler hazırlama (örneğin, Matlab veya Python'da programlayarak), veri toplama ve analiz etme ve yayın süreçlerini yönetme konularında uygulamalı deneyim kazanacak.

Bunun sonucunda, öğrenciler bir öğrenciden çok araştırmacı olarak hareket edecekler. Araştırma uygulamalarındaki katılım, araştırma yöntemleri, programlama, sinyal işleme, algı, dikkat, işleyen bellek, olaysal bellek, bilişsel kontrol, dil, imgeleme, duygular, sürücü davranışı, ve insan-robot etkileşimi konularındaki teorik ve uygulamalı dersler ile desteklenecek. Derslere ek olarak, laboratuvar toplantıları, dergi kulüpleri, ‘Brown Bag’ toplantıları ve kolokyumlar öğrencilerin en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayacak. Mezunlarımızın, eğitimlerinin sonunda bilişsel psikoloji ve sinirbilim alanlarında başarılı, bağımsız araştırmacılar olarak yetişmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış olmaları bekleniyor. Bu beceriler, mezunların akademide veya uygulamalı araştırma ortamlarında iş bulmalarına olanak sağlayacak.

Sabancı Üniversitesi Sosyal Psikoloji Doktora (Ph.D.)Programı, bireylerin ve grupların davranışlarını ileri araştırma yöntemleri kullanarak anlamayı amaçlayan araştırma yönelimli bir eğitim sunuyor. Programda öğrencilerin doğrudan erişimine açık, birey, çift ve grup düzeyinde gözlem, deney ve araştırma yürütmek için kurulmuş, ileri teknik donanıma sahip çok sayıda laboratuvar bulunuyor. Bu laboratuvarlarda öğrenciler ilk yıldan itibaren aktif olarak araştırmalara katılarak araştırma becerisi ile birlikte zengin araştırma yöntemi ve ileri istatistik bilgisi kazanacak. Ayrıca, fakülte ve üniversite içerisindeki diğer programlarla işbirliğinde yürütülen disiplinler arası çalışmalara katılma ve üniversitedeki diğer laboratuvarlardan yararlanma olanağı da bulunuyor.

Doktora öğrencileri tez aşamasına gelmeden önce yürütülen çalışmalardan bilimsel makaleler yayınlayarak, seminer ve konferanslara katılarak hem deneyim kazanacaklar hem de uluslararası bilim dünyası ile kaynaşma fırsatına sahip olacak. Programda yürütülen araştırmalar ağırlıkla kişiler ve gruplar arası ilişkilere odaklanmakta ve sosyal gelişimden gruplararası ilişkilere kadar sosyal psikolojinin zengin yelpazesini temsil ediyor.

Bu kapsamda, erken dönem ebeveyn-çocuk ilişkileri; dil gelişimi; yetişkinlik döneminde yakın ilişkilerin kurulması, yürütülmesi ve sonlanması; aile dinamikleri; bağlanma; bellek ve sosyal ilişkiler arasındaki etkileşim; öz-düzenleme; kültür; gruplararası temas; ön yargı ve ayrımcılık; ve psikolojik esenlik gibi konularda araştırma projeleri yürütülecek.

Özetle, araştırma ve uygulama temelli lisansüstü eğitim yaklaşımının temel hedefi mezunlarımızı üretken akademisyenler ve araştırmacılar olarak uluslararası düzeyde yetkinleştirmek ve ilgili alanlarda uygulama yapmaya hazırlamaktır.

Programların son başvuru tarihi 2 Ağustos 2021’dir.

Başvuru koşulları ve burs olanakları için lütfen tıklayın.

İlk Yayınlanma Tarihi: 08.07.2021 16:27:22