Öğrencilerimizin çalışmasına SİU 2021’de Alper Atalay En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü

Sabancı Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Programı yüksek lisans öğrencisi Ali Enver Bilecen, lisans son sınıf öğrencileri Alp Özalp ve M. Sami Yavuz'un, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Özkan danışmanlığında hazırladıkları video anomali sezimi çalışması 29. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı'nda (SİU) yapay görme ve örüntü tanıma alanında verilen Alper Atalay En İyi Öğrenci Makalesi birincilik ödülüne layık görüldü.

Ali Enver Bilecen, Alp Özalp, M. Sami Yavuz 

Öğrencilerimizin yapay görme ve örüntü tanıma alanında birincilik alan “Kovaryans Özniteliklerinin Özbağlanımsal Modellenmesi ile Video Anomali Sezimi” başlıklı çalışmaları, olağan dışı olayların sahne içerisindeki yerini tespit edebilen derin öğrenme tabanlı yenilikçi yöntemler önermektedir. 

Çalışmada, bir video sahnesinde gözlemlenen anomaliler temel olarak iki kategoriye ayrıldı ve yöntemler bunlara uygun olarak geliştirildi. Birinci kategori, alışılmadık şekil ve görüntüdeki objelerin sebep olduğu anomalilerdir. Örneğin, yaya yolu ihlalinde bulunan motorlu araçlar şekil ve görüntüleri aracılığıyla tespit edilebilir. İkinci kategoride ise objelerin zaman ilerledikçe gözlemlenen beklenmedik hareketleri sonucu oluşan anomaliler bulunmaktadır. Buna örnek olarak kapkaç olayları verilebilir. 

Çalışmada anomalilerin tespiti için geliştirilen yöntem kovaryans öznitelikleri ile sahnedeki şekil ve hareket bilgisini özetlemekte, uzun kısa soluklu bellek (İng. LSTM) yapay sinir ağlarıyla bu özniteliklerin zamansal dinamiklerini modellemektedir. Ardından, olasılık modelleri vasıtasıyla şekil ve hareket bilgisi birleştirilerek anomali tespiti için ortak bir karar mekanizması oluşturulmaktadır. Literatürde yaygın olarak kullanılan veri setlerinde elde ettiğimiz %90’a kadar olan başarım oranı, yaklaşımımızın video anomali tespit problemine etkili bir çözüm sunduğunu göstermektedir. 

SİU ve Alper Atalay En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü Hakkında 

SİU (Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı) ilki 1993 yılında gerçekleştirilmiş olan, sinyal işleme ile iletişimin kuramsal ve uygulamalı alanlarında yapılan özgün çalışmaların sunulduğu ve Türkiye’de gerçekleşen en kapsamlı bilimsel etkinliklerdendir. 

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı kapsamında Alper Atalay En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1993 yılında onur derecesi ile mezun olan ve 16 Ağustos 1998 günü elim bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden Alper Atalay anısına verilmektedir.

İlk Yayınlanma Tarihi: 21.06.2021 22:38:24