Öğretim Üyemizin Desteğiyle Hazırlanan "Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Araştırması"

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ezgi Akpınar Uysal'ın IPSOS desteğiyle Dijital Pazarlama İletişimi Platformu DPİP için hazırladığı “Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırması sonuçları açıklandı. Bu araştırma ile reklamın Gayrısafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) kattığı değer ilk defa çok yönlü ölçülmüş oldu.

“Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırması raporunda, Türkiye’deki teknolojik yeniliklerle hızla gelişen reklam sektörünün ekonomiye etkisi somut değerlerle ortaya konuldu. Düzenlenen basın toplantısında Ezgi Akpınar Uysal, araştırma çıktılarını paylaştı. Buna göre; 2020 yılında ülkemizde toplam 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 TL geri dönüş sağlayarak değer yarattı. Başka bir deyişle, reklam ve medya yatırımları 2020’de ekonomiye (GSYH) doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 6,73 katkı sağlanmış oldu.

Yıllık medya yatırımları 1 milyar doların üzerinde olan 38 ülke içinde Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 31. büyük pazarı konumunda bulunuyor. Türkiye’nin toplam reklam hacmi içindeki payı sadece yüzde 0,33. Bu oran, en büyük 38 pazar içindeki en düşük oran. Buna göre, ülkemizdeki medya yatırımlarının GSYH’ya oranı dikkate alındığında, yaklaşık 2,5 katlık bir büyüme potansiyeli olduğuna işaret ediliyor.

Reklam sektörünün istihdam etkisine bakıldığında, 2014 yılından bu yana bu alanda girişim sayısı yüzde 2,26 artarken, maaş ve ücretler toplamı ise yüzde 11,57’lik yıllık bileşik büyüme gösterdi. 2020 TÜİK istihdam verilerine göre, istihdam edilen toplam 26,8 milyon kişi içinde yüzde 2,25 ile 602 bin 704 kişinin, reklam ve medya yatırımlarındaki büyüme ile desteklendiği görülüyor.


Ekonomik büyümeden, mevcut ekonomik büyüklükten ve makroekonomik beklentilerden etkilenen reklam sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşimin iki taraflı olduğu belirtildi.  Modelleme verilerine göre, Türkiye’de reklam ve medya yatırımlarının GSYH'ya katkısı, 2012-2020 yılları aralığında ortalama yüzde 6,24 ve yıllar içinde katkısı giderek artıyor.

Büyüyen sektörün adı, REKLAM

Türkiye’de ilk kez yapılan Pazarlama iletişimi ve reklam sektörüne yön veren dört dernek, Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA) tarafından kurulan DPİP'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, basın toplantısında yaptığı açılış konuşmasında; “Bugün, dört derneğin iş birliğiyle kurulmuş olan Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nun katkılarıyla, ülkemizde ilk kez oluşturulan Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporu’nu sizlere sunuyoruz. Ekonomilere dinamo etkisi olan güzide sektörümüzün yüksek büyüme potansiyeli değerlendirilerek, sürdürülebilir konuma getirilmelidir ve sloganımız şudur ki; Büyüyen sektörün adı REKLAM.” diyerek araştırma sürecindeki değerli emeklerinden dolayı, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Akpınar Uysal’a, Ipsos ekibinden Rabia Kalyoncu, Serkan Ceran ve Özlem Bulut’a teşekkürlerini sundu.

İlk Yayınlanma Tarihi: 30.11.2021 16:08:23