EDU gelişim yolculuğuna sanal sınıflarla devam ediyor

Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, kariyer gelişimini bireysel eğitimlerle desteklemek isteyenler için sanal sınıflarını duyurdu. Nisan ve Mayıs döneminde düzenlenecek sanal sınıflarda, yönetimden araştırmaya ekonomiden analitik yöntemlere kadar 10 farklı alanda eğitim imkanı sunulacak. Tüm eğitimler online ortamda gerçekleşecek.

Sanal sınıfların ilki olan “İnsanı Anlamak ve Yönetmek” eğitiminde, salgın ile birlikte daha kritik bir önem kazanan liderlik bilgisi, ekip yönetme algısı, kendi davranışlarını seçme motivasyonu, tanıklık gücünün farkındalığı, empati, verdiği mesajı bilinçle verme sorumluluğu, insan zeminlerinin farkında olarak ilişki kurma konularına odaklanılacak. Eğitim 29-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

4-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek “Stratejik Pazarlama Yönetimi” eğitimi, katılımcıların pazarlamaya; büyüme stratejisi, marka yönetimi, durum analizi gibi farklı perspektiflerden yaklaşarak stratejik bir bakış açısı kazanmalarını sağlayacak. Eğitim, aynı zamanda örnek vaka incelemeleriyle desteklenecek.

7-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek “Lüks Marka Perakendeciliği” eğitimi, uluslararası alanda lüks marka perakende sektörünün gelişimi ile bu alandaki müşterinin beklentilerini analiz edebilme becerisini kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılar, ayrıca, dinamik satış stratejileri geliştirme ve uygulama konusunda bilgi kazanacaklar.

EDU’nun programına ilk kez dahil olan “21. Yüzyılda Tasarımcı Öğretmen” eğitimi ise her branş ve her seviyeden öğretmeni hedefliyor. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) içerik ortaklığıyla gerçekleşecek sanal sınıf, öğrenme ve öğretme kuramlarında yeni bir pencere açan ve son 20 yılda eğitim dünyasındaki ektisi kabul edilen “Tasarımla Öğrenme” (Understanding by Design - UbD) modelinin aktarılmasını temel alıyor. Program 11 Mayıs tarihinde başlayacak.

Tüketici davranışlarıyla ilgili iç görü kazandırmayı amaçlayan “Davranışsal Ekonomi” eğitimi ise 4 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Mayıs ayında düzenlenecek diğer sanal sınıf eğitimleri arasında Pazar Araştırma Yöntem ve Uygulamaları, Etkili Sunum Teknikleri, Veri Analitiği ve Big Data, Uygulamalı İnsan Kaynakları Analitiği ve İş Zekası, Müzakere ve İkna Yönetimi yer alıyor.

EDU’nun tüm eğitimleri ile ilgili bilgilere https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler adresinden ulaşabilirsiniz.

İlk Yayınlanma Tarihi: 27.04.2020 16:24:15