Prof. Dr. Cemal Kafadar anlatıyor: “Rıza, İmar, Fetih: II. Bayezid’in İmkânları ve Tercihleri”

Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah sergisi kapsamında, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve Columbia University Sakıp Sabancı Center for Turkish Studies işbirliğiyle gerçekleştirilecek konuşma, hattatın yaşayıp çalıştığı II. Bayezid döneminin siyasi ve kültürel yapısını konu alıyor. 

Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Kafadar, konuşmasında  II. Bayezid’in hükümdarlık yıllarını (h. 1481-1512), babasının ve oğlunun gölgesinden sıyırarak yeniden değerlendirmeyi, Amasya'nın o çağdaki rolünü "Bursa-Edirne-Istanbul" üçerlemesinden bağımsız bir yaklaşımla irdelemeyi, ve Çaldıran Savaşı'na odaklanmayan bir bakış açısıyla 15. yüzyıl sonu ila 16. yüzyılın başları üzerine düşünmeyi amaçlıyor. Etkinlikte ayrıca hem II. Bayezid’i hem de onun geleceğe dair görüşünü daha iyi anlayabilmek için padişahın kültür hamiliği ve kurduğu saray kütüphanesi de incelenecek.   

Şeyh Hamdullah, hat sanatında  Osmanlı ekolünün  kurucusu olarak  büyük önem taşımaktadır. “Hattatların kutbu”, “hattatların kıblesi” unvanlarıyla bilinen Şeyh Hamdullah, 15. yüzyıl boyunca verimli bir kültür ortamının yaşandığı, şehzade sancağı Amasya’da yetişir. Şehzadeliğini uzun yıllar bu şehirde geçiren, âlimlerin ve sanatkârların hamisi Şehzade Bayezid’in çevresinde Şeyh Hamdullah da vardır. Daha Amasya’da iken tanınmaya başlayan Şeyh Hamdullah, bu yıllarda Fatih Sultan Mehmed’in (h. 1444-46, 1451-81) hususi kütüphanesi için bazı eserler istinsah etti. Kardeşi Cem Sultan ile yaşadığı taht mücadelesinin ardından 1481’de tahta çıkan II. Bayezid’in, hat ustasını saraya davet etmesi üzerine Şeyh Hamdullah ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. En güzel eserlerini sarayda görevlendirildikten sonra vermeye başladı. Bundan sonra eserlerinin ketebesinde “kâtibü’s-sultân Bâyezîd Han” unvanını kullandı. Sultan ve oğlu Korkut (ö. 1513) Şeyh Hamdullah’ın talebeleridir. Önemli bir kitap sanatları ve hat koleksiyonuna sahip SSM’de, Şeyh Hamdullah ve yakın çevresine ait değerli eserler korunmaktadır.  

29 Ocak Cuma 18:30 

İngilizce gerçekleştirilecek etkinlikte Türkçe eş zamanlı çeviri yapılacak. 

Kayıt için tıklayınız.

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 27.01.2021 08:12:48