Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması

Sabancı Üniversitesi, ‘Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması’ başlıklı yeni bir araştırma projesine öncülük ediyor. Projenin yürütücülüğünü, SSM Arşiv ve Araştırma Alanı digitalSSM üstleniyor. ‘Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması’ projesi 15 Kasım 2019 Cuma günü Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşecek Conservation of Software-based art başlıklı panel ile başlıyor. Proje 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Time-based Media Conservation başlıklı atölye ile devam edecek.

Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması

Üretilmesi teknolojiye dayanan (video, ses, imaj, kod, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, kinetik, sayısal ve fiziksel melez birliktelikler gibi) ve çalışması için teknolojiye ihtiyacı olan (yazılım, donanım gibi)  sanat eserleri, artan bir eğilimle çeşitli sanat koleksiyonlarına dâhil ediliyorlar. Bu tür sanat eserlerinin, hızla değişen teknolojiler karşısında geleceğe nasıl taşınacağı ise kültürel mirasın korunmasında sorumluluğu olan tüm kültür kurumlarının yüz yüze kaldığı zorlu bir mesele olarak ortaya çıkıyor.

Berlin Üniversitesi, Center for Art and Media Karlsruhe (ZKM), Rhizome, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve TATE başta olmak üzere farklı kurumlardan akademisyenler, medya ve dijital sanat konservatörleri, yazılım mühendisleri, araştırmacılar, sanatçılar, sanat profesyonelleri ve bilgi yöneticilerinin katılımıyla proje kapsamında tartışmaya açılacak sorular şu şekilde sıralanabilir:

+ Teknolojik sanat eserlerini neden ve nasıl korumalıyız?

+ Teknolojiyi kullanan sanat eserlerini nasıl tanımlamalı ve sınıflandırmalıyız?

+ Yazılım, teknolojik sanat eserlerinin korunmasında nasıl bir rol oynayabilir?

+ Yazılım sistemlerinin, donanım ve ağ altyapısının güncelliğini yitirmesine bağlı olarak son yıllarda birçok teknolojik sanat eseri yok olma tehlikesi ile karşılaşmaktadır. Bu eserleri yaşatmak için neler yapmalıyız?

+ Hızla gelişen teknolojik gelişmeler karşısında teknolojik sanat eserlerinin kullandığı teknolojilerin güncellenmesi, eserlerin orijinalliğini ve tarihselliğini ortadan kaldırır mı?

+ İnternet ortamı ya da internet teknolojileri ile gerçekleşen sanatı nasıl koruyabiliriz?

+ Web arşivleri, teknolojik sanat eserlerini temsil etmek ve korumak için nasıl bir kaynak görevi görür?

+ Teknolojik sanat eserlerinin korunmasında sanatçının, küratörün, koleksiyon yöneticisinin ve konservasyon uzmanının başlıca sorumlulukları neler olmalıdır?

+ Günümüzde müzeler, teknolojik sanat eserlerini koleksiyonlarına nasıl dâhil ediyorlar ve nasıl koruyorlar?

+ Teknolojik sanat eserlerinin gelecekte de erişilebilir olması için ne tür etkin stratejiler geliştirebiliriz?

 

Proje ekibi:

Selçuk Artut (Öğretim Üyesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı – Sabancı Üniversitesi)

Cemal Yılmaz (Öğretim Üyesi, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği – Sabancı Üniversitesi)

Osman Serhat Karaman (Dijital Koruma Uzmanı, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi)

İletişim: digitalssm@sabanciuniv.edu

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 14.11.2019 16:12:18