Yetişkin Eğitimleri: Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu ile Osmanlı Resim Sanatı

Sakıp Sabancı Müzesi “Yetişkin Eğitimi” programı kapsamındaki “Osmanlı Resim Sanatı” dersleri 8 ve 9 Mayıs’ta çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

SSM Yetişkin Eğitimi

Sakıp Sabancı Müzesi Yetişkin Eğitimleri çevrimiçi ortamda devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu’nun yönetiminde gerçekleştirilecek ve 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen derslerde “modernleşen Osmanlı toplumunda resim üretimi” işleniyor. 

Ders İçeriği

Osmanlı minyatürlü yazmalarının tarihi, sarayın sanatçıları bir çatı altına toplamasıyla yakından ilgilidir. Osmanlı ressamları 15. yüzyıldan 17. yüzyılın ortalarına kadar temel olarak İran’ın iki boyutlu resim geleneğini sürdürmelerine rağmen, zaman zaman İtalyanların resimde perspektif bilgilerinden yararlandıkları resimli kitaplar da ürettiler. Söz konusu kitaplar için, sultanın ailesi ve çevrelerindeki seçkin kesimin portrelerinden sultanın marifetlerini anlatan hünernamelere; hanedanın meşruiyetini vurgulayan silsilenamelerden, 40 gün 40 gece süren sünnet törenlerine,  tıp kitaplarından falnamelere kadar pek çok resim üretildi. 

18. yüzyıl ise Osmanlı görsel kültürü için Batı kökenli natüralist resme kucak açma sürecidir. Bu dönemde resimler ilk defa kitap sayfalarından özgürleşerek duvarları süsledi ve kamunun nazarına açıldı. Klasik çinilerin, ince kalem işlerinin yerini hızla alan duvar resimleri saraylardan konaklara, yalılardan, camilere hemen her yerde kullanılmaya başladı. Bu dönemin görsel belgelerinin günümüze ulaşmasındaki diğer önemli aktörler de, Pera’yı mesken tutan ve Osmanlı hayatının farklı hallerini betimleyen Avrupalı ressamlardır. Modernleşen Osmanlı toplumundaki resim üretimini anlatan seminerlerde yüzyıllar içinde değişen konular, farklı malzemelere aktarılan resim türleri, resim hamileri ve sanatçılar arasındaki ilişkiler ve tasvirlerin tarihsel bağlamda ikonografik açılımları gibi konular anlatılacaktır. 

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 27.04.2020 13:03:47