Araştırma Ticarileştirme Stratejileri (ArTiS) Atölyesi başarıyla tamamlandı

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ve Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi işbirliği ile 10 hafta boyunca haftada 10 saat olarak gerçekleştirilen “Araştırma Ticarileştirme Stratejileri (ArTiS) Atölyesi” başarıyla tamamlandı. ArTiS Atölyesi’ne katılan 29 katılımcı, sertifikalarını SUNUM Fuaye alanında düzenlenen tören ile aldılar. 

Araştırma sonuçlarının çıktısı olan buluşun yeni bir bakış açısı ile değerlendirildiği ve katılımcılara pazar incelenme becerileri gibi araştırmacı yaklaşımı dışındaki uygulamalar hakkında deneyim kazandırılmasını hedefleyen ArTiS Atölyesi’nin programı teorik ve uygulamalı iki bölümden oluştu. Yurtdışından konusunda önde gelen uzmanlar tarafından haftada 1 saat çevrimiçi teorik dersler ile hafta üç saat tartışma ve mentörlük, 6 saat ev ödevleri içeren uygulamalı bölüm 15 Haziran 2021 tarihine kadar devam etti. Katılımcılar arasından farklı disiplinlerden oluşturulan 10 ekip kendilerine verilen buluşların ticarileşme potansiyelleri ve iş planlarını hazırlayarak, araştırma çıktılarının pazara aktarılması serüvenini deneyimlediler. 


Yenilikçi bir yaklaşımla, araştırma dünyasının çıktılarını sosyo-ekonomik katma değere dönüştürebilecek yetkinliklerin geliştirilmesi için önemli bir adım olarak Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ArTiS Atölyesi'nin hayata geçmesinde SUNUM, ÜSİMP ve PATENT EFFECT uzmanlarından oluşan mentörler destek sağladı.

İlk Yayınlanma Tarihi: 13.07.2021 08:02:52