Avrupa Birliği’nden Sabancı Üniversitesi’ne Ufuk Avrupa Twinning Programı Desteği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Dekanı Erkay Savaş’ın yürütücülüğünde gerçekleşecek “Twinning towards excellence for Privacy Enhancing Technologies leveraging Homomorphic Encryption (enCRYPTON)” başlıklı proje, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Twinning Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Erkay Savaş

Sabancı Üniversitesi koordinatörlüğünde 36 ay sürmesi planlanan projede, MDBF Öğretim Üyeleri Albert Levi, Berrin Yanıkoğlu ve Erdinç Öztürk’ün yanı sıra Belçika- Katholieke Leuven Üniversitesi'nden Ingrid Verbauwhede, Almanya-Bochum Üniversitesi’nden Amir Moradi, Avusturya- Klagenfurt Üniversitesi'nden Elisabeth Oswald da araştırmacı olarak görev alıyor.

Projede, şifreli verilerin şifrelerinin çözülmeden üzerinde makina öğrenmesi algoritmalarının çalıştırılmasını sağlayan ve mahremiyet artıcı teknolojilerin en önde gelenlerinden biri olan "Homomorfik Şifreleme" üzerine çalışmalar yapılacak. Proje kapsamında Türkiye’de geliştirilecek teknolojiler, düzenlenecek çalıştaylar, webinarlar, yaz okulları ve uluslararası konferanslarla bölgesel olarak tanıtılıp, akabinde şirketlerin, bankaların, sağlık kuruluşlarının ve araştırma kurumlarının kendi sistemlerinde ve araştırmalarında yaygınlaştırılması sağlanacak.

Federe Öğrenmede Güvenli Çok Taraflı Hesaplama (Secure Multiparty Computation in Federated Learning) konusunda Gizlilik Artırıcı Teknoloji (Privacy Enhancing Technology)  üzerinde çalışmak isteyen erken aşamadaki araştırmacıları cezbedecek proje ile ilgili olarak Proje Yürütücüsü Erkay Savaş: “Projenin, kişisel verilerin korunması ve uçtan-uca güvenlik açısından çok önemli çıktıları olacak ve ülkemizin güvenli veri işleme ve anlamlandırma alanlardındaki  bilgi birikimini, yetenek ve kapasitesini artıracak. Proje, verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini ve makina öğrenme/yapay zekâ algoritmalarının güvenli ve mahremiyet koruyucu bir şekilde çalıştırılabilmesine de katkıda bulunacak.” dedi.

Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Twinning Programı

Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Twinning Programı, Türkiye gibi "Widening" ülkelerinde yer alan kurumların  bilim ve teknoloji kapasitesinin ve araştırma profillerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.   Bu projeyle de geliştirilecek teknolojiler başta olmak üzere, Üniversitemizin araştırma ve geliştirme kapasitesinin arttırılması, tanınırlık ve görünürlüğünün arttırılarak diğer araştırmacılar için de cazibe merkezi haline getirilmesi, yurtiçi ve yurt dışındaki işbirliği ağlarının genişletilmesi ayrıca da idari ve araştırma yönetim personelinin kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır. 

İlk Yayınlanma Tarihi: 06.06.2022 15:56:12