COVID-19 Enfeksiyonu Bilgisayarlı Tomografiyle Saniyeler İçerisinde Tespit Ediliyor

Sabancı Üniversitesi’nin yürütücü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin araştırmacı olduğu “COVID-19 Enfeksiyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile Tespiti için Otomatik Görüntü Tanıma Sistemi” başlıklı projede, BT görüntülerinin otomatik incelenerek akciğer tutulumunun tespit edilmesi amaçlanmıştı. 

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim üyesi Prof. Dr. Berrin Yanıkoğlu’nun yürütücü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatih Gülşen, Doç. Dr. Onur Tutar, Dr. Öğretim Üyesi Bora Korkmazer ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nden (UME) Dr. Hümbet Nasibli, Alper Aker, Oğuzhan Acar’ın araştırmacı olduğu “COVID-19 Enfeksiyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile Tespiti için Otomatik Görüntü Tanıma Sistemi” projesi dahilinde geliştirilen sistem, COVID-19 enfeksiyonu bulgularını saniyeler içinde tespit edebiliyor. 

Covid-19 ve Sağlıklı Görüntüler

PCR testinin uzun sürmesi ve hastalığın özellikle ilk evresinde yüksek oranda yanlış negatif sonuç vermesi, enfeksiyonların tespit edilebilmesinde toraks bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinin değerlendirilmesini gündeme getirmişti. Geliştirilen ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne kurulumu gerçekleşen sistem ile, enfekte bir hastadan sonra BT cihazının etkin dezenfeksiyonu ve hastanın izolasyonu ile hastane içi bulaşın azaltılması hedefleniyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" başlığı ile açılan proje çağrısına üniversiteler ve özel sektörden sunulan ve Ar-Ge potansiyeli taşıyan projeler için TÜBİTAK tarafından ARDEB ve TEYDEB bünyesinde iki ayrı çağrı açılmıştı. Gelen başvuruların çevrimiçi ortamda değerlendirilmesinin ardından toplam 21 projenin yaklaşık 7 milyon TL bütçe ile desteklenmesine karar verildi. 

Sabancı Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iş birliğinde geliştirilen “COVID-19 Enfeksiyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile Tespiti için Otomatik Görüntü Tanıma Sistemi” başlıklı proje, ARDEB gruplarında desteklenen 8 proje arasında yer aldı.

Mehmet Can Yavuz, Berrin Yanıkoğlu

Projede ayrıca Sabancı Üniversitesi Doktora öğrencilerinden Sara Atito Ali Ahmed ve Mehmet Can Yavuz, Sabancı Üniversitesi Mezunlarından Dr. M. Umut Şen ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinden Dr. Rauf Hamid, Dr. Sabri Şirolu, Dr. Ali Ergun Eryürekli, ve Dr. Toghrul Mammadov araştırmacı olarak görev aldı. 

İlk Yayınlanma Tarihi: 06.05.2021 17:49:19